Den moderna feministiska traditionen att plagiera

Året var 2003 och Fi-grundaren och partiledaren Gudrun Schyman anlitades som krönikör i Kristianstadsbladet. Hennes första krönika, som fortfarande finns på nätet, handlade delvis om traditionella könsroller i hemmet. Men läsare hörde av sig och berättade att de hade läst texten förut. Genom det udda dialektala ordet ”popcornbunkarna” gick texten att spåra och hade publicerats flera gånger tidigare, bland annat i tidningen Sveabladet år 2001. Gudrun Schyman sparkades som krönikör.

År 2003 hade tidningen Metro en helt annan feministisk krönikör, vid namn Alexandra Pascalidou. En av hennes krönikor hette ”Hola, det är rätt att blanda språk”, och var en översättning av en kolumn i LA Times två dagar tidigare, berättade tidningen Resumé.

Men Metro behöll henne som krönikör, tills hon åkte dit igen år 2015. Alexandra Pascalidou översatte och småändrade en poetisk text av den turkiske poeten Aziz Nesin och fick texten att framstå som sin egen. Skandalen blev ett faktum och Pascalidou sade upp sig. Metro kommenterade inte varför, skrev Resumé.

En tredje feminist som har blivit ertappad är Fi:s förra ordförande, doktoranden Viktoria Kawesa. Göteborgs universitet förklarade saken så här i september 2017:

”I höstas hölls en genuskonferens vid Linköpings universitet där Victoria Kawesa var en av huvudtalarna. Under Kawesas presentation upptäckte Therese Svensson, doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, att Kawesa använde material från en vetenskaplig artikel som Svensson skrivit, och även den magisteruppsats som artikeln baserades på, utan att citera eller referera till dessa”.

Victoria Kawesa dömdes senare till böter och skadestånd för upphovsrättsbrott, skrev Expressen.

Nu har en fjärde feminist uppmärksammats i riksmedia för misstänkt plagiat. Det är den hårfärgstarka handbollsspelaren och Aftonbladet-kolumnisten Linnéa Claeson (LC) som SR Medierna påstår har kopierat texter i två av sina kolumner från andra ställen.

Det sägs inte rent ut i radioprogrammet, men bloggen Toklandet har tidigare visat på tydliga likheter mellan Claesons kolumn ”Jag vill ha representation – på riktigt” och den amerikanska texten ”I want a dyke for president”.

Radioinslaget i SR Medierna handlar istället främst om den färska kolumnen ”Så tystar nationalismen kvinnorörelsen” som påstås ha allt för stora likheter med en rapport hon refererar till, från organisationen Kvinna till kvinna (KTK), en rapport med titeln ”Så tystas en kvinnorörelse”. Och ett online-verktyg för textjämförelser som jag har använt visar att SR Medierna har en klar poäng. Döm själv av dessa fem exempel.

LC: ”så riskerar framsteg som det har tagit generationer att erövra att gå förlorade”

KTK (s. 15): ”så riskerar framsteg som det har tagit generationer att erövra att gå förlorade”.

LC: ”Samtidigt visar rapporten att EU erbjudit överenskommelser och bistånd till flera av de stater som är inblandade i de mest brutala inskränkningarna mot civilsamhället”.

KTK (s. 13): ”Enligt en studie som Europaparlamentet publicerat har EU, (…)’erbjudit nya överenskommelser och bistånd till flera av de stater som är inblandade i de mest brutala inskränkningarna mot civilsamhället'”.

LC: ”Bidragande till denna utveckling i Sverige är riksdagspartiet Sverigedemokraterna med sin starka nationalism och konservativa familjepolitik med en traditionell syn på könsroller”.

KTK (s. 11): ”Sverigedemokraterna (SD) kom in i Sveriges riksdag 2010 med ett program grundat på en konservativ familjepolitik med en traditionell syn på könsroller”.

LC: ”Tvärtom har flera höga företrädare i partiet uttalat att jämställdhet är något typiskt svenskt som ingår i den svenska kulturen. I den retoriken bortser man från att dagens relativa jämställdhet är ett resultat av politiska processer som ofta initierats och drivits av kvinnorörelsen”.

KTK (s. 11): ”Snarare tvärtom. Enligt flera höga företrädare i partiet är jämställdhet något typiskt svenskt som ingår i den svenska kulturen. I den retoriken bortser man från att dagens relativa jämställdhet är ett resultat av politiska processer som ofta initierats och drivits av kvinnorörelsen”.

LC: ”men ändå för en politik som i praktiken trycker tillbaka reformer som syftar till att utjämna skillnader i kvinnors och mäns livsvillkor och garanterar kvinnors rätt till sin kropp”.

KTK, (s. 11): ”medan partiet i praktisk politik trycker tillbaka reformer som syftar till att utjämna skillnader i kvinnors och mäns livsvillkor och garanterar kvinnors rätt till sin kropp”.

Annonser

Rapport: Rekrytering till våldsbejakande islamism sker på ungdomsgården

Barnombudsmannen har nyligen släppt en rapport om barn och ungdomar nära våldsbejakande islamism. Det är en intervjustudie som klargör att några gemensamma nämnare för dem som rekryteras är:

  • Oengagerade föräldrar
  • Utanförskap
  • Våld
  • Kriminalitet

Många som blir våldsbejakande islamister är alltså ofta dessförinnan redan kriminella, vilket vi även har sett bland många av dem som har begått terrordåd i Europa.

En annan intressant detalj rapporten skriver om är var rekryteringen sker: ofta på ungdomsgården.

Hur och var rekrytering sker
När barnen pratar om var rekrytering till våldsbejakande
islamistiska grupper sker så nämner några ungdomsgården:
”På ungdomsgården. Så här det är… Alltså, Al-Shabaab, de
anlitar flera personer därifrån. Det är många personer som
åker från ungdomsgården till Al-Shabaab”, säger Kalila. Hen
menar att rekryterarna är just på ungdomsgården av en
anledning: ”För att det finns många såhär ungdomssomalier,
och det är det de vill ha.”

Enligt barnen går det till så att äldre personer som barnen
tror är kunniga imamer kommer till ungdomsgården och
försöker övertyga dem till att ansluta sig:
”Alltså de tar några barn och säger till dem ’vi gör så här
och vi är så här bra’ och försöker hjärntvätta dem till att tro
att de är bra. Och sen går de och krigar med IS istället eller de
där dåliga grupperna. Och det är i alla fall det jag har hört,
att de kommer till såna här fritidsområdet och sen tar… eller
tar, typ hjärntvättar några barn så de kommer med”, berättar
Samar.
Samar nämner att barnen tror att dessa personer är imamer
och när vi frågar vad hen menar förklarar Samar:
”Jag tror inte det, men så här, alltså de försöker klä sig som
de är.”

Så några slutsatser mot bakgrund av rapporten:

  • Begränsa inflödet till Sverige av människor med rötter i islamistnära kulturer.
  • Bekämpa kriminalitet hårdare.
  • Nolltolerans för våld mot barn.
  • Satsningar på fritidsgårdar kan paradoxalt sett skapa rekryteringsplatser för våldsbejakande islamism.

Onödigt att förhala ålderstester

Kortversion: Åldersbedömningssången (”Visdomstand, nyckelben, handled”)

Längre version: Nu kommer ny kritik mot åldersbedömning av ensamkommande asylsökande som påstår att de är barn. Kritiken handlar om den ena av de två använda metoderna: magnetkameraundersökning av knät. Den andra metoden är visdomstandundersökning, som med fördel kan göras med panoramafilm.

Denna metod har väckt kritik, bland annat i SvD, vilket har följts av ramaskri hos ”Refugees Welcome”-politiker och -aktivister.

Magnetkamera knä är nämligen en skakig metod för att bestämma ålder. Varför den metoden antogs var att aktivistiskt lagda läkare som inte var experter på åldersbedömning förordade den som en finfin ny metod. Vill man vara konspiratorisk kan man tro att förslaget kom bara för att det senare skulle kunna kritiseras.

Behöver ålderstesterna då stoppas? Nej, men magnetkamera knä bör omedelbart ersättas av handledsröntgen och eventuellt även datortomografi av nyckelben.

Kort sagt: 1) Visdomstand, 2) handled, 3) nyckelben. En vältestad, erkänd, säker, kombinerad metod som används internationellt och förordas av expertnätverket AGFAD.

Källa till metoden: Schmeling et al. (2016),
Dtsch Arztebl Int., 113(4): 44–50.

SvD nämner själva Schmeling som en kritiker mot dagens svenska metoder.

Läs mer om ”irrfärden” om svenska åldersbedömningar i tidskriften Kvartal.

Forskningsstudie: Invandrare från länder med hög medel-IQ och låg andel muslimer har högst sysselsättningsgrad

Härom veckan släpptes en vetenskaplig studie av den dansk-brittiske forskaren Emil OW Kirkegaard i journalen Mankind Quarterly. Studien undersökte vilka faktorer som bäst förklarar invandrares sannolikhet att vara sysselsatta i skandinaviska länder, och fann att personens ursprungsland var den främsta faktorn bakom skillnader i sysselsättning. Att förstå artikelns sammanfattning kräver lite statistisk erfarenhet, så jag ska göra ett försök att förklara. Sammanfattningen:

”Employment rates for 11 country of origin groups living in the three Scandinavian countries are presented. Analysis of variance showed that differences in employment rates are highly predictable (adjusted multiple R = .93). This predictability was mostly due to origin countries (eta = .89), not sex (eta = .25) and host country (eta = .20). Furthermore, national IQs of the origin countries predicted employment rates well across all host countries (r’s = 0.74 [95%CI: 0.30, 0.92], 0.75 [0.30, 0.92], 0.66 [0.14, 0.89] for Denmark, Norway and Sweden, respectively), and so did Muslim % of the origin countries (r’s =-0.80 [-0.94,-0.43],-0.78 [-0.94,-0.37],-0.58 [-0.87,-0.01])”.

Ett minustecken framför siffrorna betyder ett negativt samband, medan en avsaknad av minustecken betyder ett positivt samband.

Alltså:

Invandrare med högst benägenhet att vara sysselsatta kom från länder med hög genomsnitts-IQ och från länder med en låg andel muslimer.

Och omvänt:

Invandrare med lägst benägenhet att vara sysselsatta kom från länder med låg genomsnitts-IQ och från länder med en hög andel muslimer.

Sexualbrott och personrån skjuter i höjden

pr

Senaste Nationella Trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) är ingen uppmuntrande läsning. Den visar att personer som uppger sig ha blivit utsatt för brott är på uppåtgående, för vissa brottstyper kraftigt.

Andelen utsatta för sexualbrott har mer än tredubblats sedan 2010. Andelen utsatta för personrån har fördubblats på två år.

Tyvärr gör inte BRÅ någon ansats till att försöka förklara dessa uppgångar, varken i rapporten eller i media. Det ligger nämligen nära till hands att misstänka att de har att göra med den ökade asylinvandringen under de senaste åren, särskilt år 2015. Det är välkänt att utomeuropeiska män är kraftigt överrepresenterade när det gäller sexualbrott. Personrån begås inte sällan av pojkar eller unga män med asylbakgrund och i drogmissbruk, exempelvis marockaner (länk till svt.se) eller afghaner (länk till unt.se).

Välgörenhetsorganisationerna och migrantsmugglingen på Medelhavet

Skänker du pengar till en välgörenhetsorganisation? Har du koll på om de ägnar sig åt migranttransporter på Medelhavet? Exempelvis Läkare utan gränser (MSF) och Rädda Barnen gör detta.

Många organisationer tar ombord migranter nära den libyska kusten och de människor som hjälps kommer från en rad olika länder, inklusive demokratier utan krig som Guinea och Bangladesh. Kritiker ser detta agerande som en ”pull factor”, ett ekonomiskt incitament för att migrera, skriver Financial Times.

En av kritikerna är EU:s gränsmyndighet Frontex, vars generaldirektör Fabrice Leggeri har anklagat organisationerna för att uppmuntra människosmuggling, skriver The Guardian. Libyens regering har kallat välgörenhetsorganisationernas transporter för ”migrant-taxi”, uppger The Telegraph. Den sicilienbaserade åklagaren Carmelo Zuccaro har använt samma benämning och har anklagat välgörenhetsorganisationerna för att rentav samarbeta med de flyktingsmugglare som är verksamma i Libyen. Rädda Barnen, Läkare utan gränser och andra organisationer har tillbakavisat åklagarens anklagelser som struntprat, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Migranterna tas som regel numera i land i Italien, och trycket har blivit så stort att Italiens regering har hotat att stänga sina hamnar för välgörenhetsorganisationernas båtar, skriver The Guardian.

Den ”identitära” organisationen Defend Europe har hyrt fartyg för att störa välgörenhetsorganisationernas transporter, skriver The Guardian i en annan artikel.

Men nu tycks Italiens regering ha kommit fram till en annan lösning: att tvinga välgörenhetsorganisationerna att skriva på en uppförandekod. Detaljerna har inte offentliggjorts, men det har diskuterats att få organisationerna att minska sin kommunikation med migrantsmugglarna från det libyska fastlandet, och att öka kommunikationen med den italienska kustbevakningen. Utländska organisationer som inte skriver på uppförandekoden kan nekas att angöra italienska hamnar, skriver Financial Times. Det återstår dock att se vilken effekt uppförandekoden får.

Relaterade blogginlägg:

De stora migrantströmmarna har antagligen bara börjat

Fler migranter hittills i år än under hela 2013.

Kusingifte gynnar klanvälde och hindrar demokrati

Kusingifte gynnar klanvälde och hindrar demokrati. Det är ett allvarligt problem i de länder där kusinäktenskap och klanvälde förekommer storskaligt, och är i växande grad ett problem för Sverige.

Kusingiftets förekomst i världen är ganska fokuserat till ett visst geografiskt område, som även råkar vara det område varifrån många som söker asyl i Sverige kommer. En karta från Illustrative Maps visar detta (se även förstorad karta på Wikipedia).

Däremot har kusingifte inte alltid varit så koncentrerat. Klanvälde och kusinäktenskap har även varit vanligt i Europa, vilket man kan läsa i denna artikel i tidskriften Kvartal. Men kyrkan förbjöd på medeltiden närbesläktade bröllop och krossade därmed klanernas makt. Ett så kallat Working Paper från Yale University tidigare i år går igenom vad det har fått för effekt i Europa och på andra ställen.

Författaren, Dr Jonathan F Schulz, skriver (min översättning):

”Familjens roll som en av de mest grundläggande institutionerna för mänskliga samhällen går inte att ifrågasätta. Familjen ses traditionellt sett som individuellt gynnsam och bidrar med känslomässig och materiell säkerhet. Starka släktskapsband kan emellertid ha en perverterande negativ effekt för samhället som helhet. De kan fostra en ingruppsmentalitet som förhindrar storskaligt samarbete bortom släktgruppens begränsningar. Som en nyckelkonsekvens kan ett snävt fokus på intresset hos den utökade familjen undergräva vad som är essentiellt för demokrati – att spela efter de regler som hela samhället har fastställt”.

”Studiens resultat avslöjar att det är mer troligt att den höga förekomsten för en viss form av kusinäktenskap i Nordafrika och Mellanöstern hindrar demokratin i regionen. Europa har å andra sidan haft väldigt skilda äktenskapsmönster – kusinäktenskap finns nästan inte och kärnfamiljen dominerar”.

Dr Schulz argumenterar för att det var kyrkan som krossade kusingiftena och därigenom klansamhällena i Europa och därmed lade grunden för gynnsammare förhållanden för demokrati. Kyrkans avsikter var sannolikt inte att skapa demokrati, utan snarare att bryta klanernas makt, då kyrkan var den ledande maktspelaren på den tiden.

”Med början i tidig medeltid instiftade den västliga kyrkan flera äktenskapsregler vilka försvagade de utökade släktgrupperna: framför allt genom att förbjuda konsanguint (”samblodat”) äktenskap. Detta förbud var väldigt omfattande – den katolska kyrkan förbjöd tidvis giftermål upp till sjunde gradens släktskap (alltså, äktenskap mellan två människor som delar en av sina 64 föräldrars föräldrars föräldrars föräldrars föräldrars förälder som gemensam förfader eller förmoder). Den östra kyrkan förbjöd också kusinäktenskap men inte i samma utsträckning”.

Efter många århundraden lättades lagarna upp, men då hade kusinäktenskapet överlag blivit en marginell företeelse i Europa.

Det linjära sambandet mellan förekomsten av ”samblodigt” giftermål och demokrati i olika länder visar även hög signifikans (återgivet från samma studie):

kusin

(Studien innehåller även mer avancerade statistiska analyser på detta samband, vilka jag inte tänker kommentera i en bloggtext).

Vad händer då med Sverige när vi får ett kontinuerligt inflöde av asylsökande från just Mellanöstern och Nordafrika, där kusingifte är vanligt och där klansamhällena är starka? Rimligtvis att vi får allt starkare inslag av klaner i våra allt fler och expanderande problemförorter där klanmentalitet redan uppmärksammas och där barn inte sällan gifts bort med en kusin från hemlandet.

Det är inte heller osannolikt att vi i större utsträckning får politiker med rötter i Nordafrika och Mellanöstern som ser mer till klanens behov än till väljarnas behov. Det kan ses som ett lågintensivt men potentiellt växande hot mot den svenska demokratin.

——

(Tack till flera twittrare för uppslaget och diskussionerna om detta, särskilt @YeyoZa och @MattiasLindberg )

De stora migrationsströmmarna har antagligen bara börjat

befolkning

De migrationsströmmar till Europa som vi har sett de senaste åren har antagligen bara börjat. Grafen här ovanför visar FN:s befolkningsprognos 2015, genom FN-organet ESA. Data finns här. Europas befolkning förutspås minska, medan framför allt Afrikas befolkning förutspås öka kraftigt. Det beror på höga födelsetal, minskad dödlighet i ung ålder, och en stor andel ung befolkning i Afrika.

En prognos innehåller förstås osäkerheter. Men ESA skriver ändå så här om den troliga afrikanska befolkningsökningen:

”A rapid population increase in Africa is anticipated even if there is a substantial reduction of fertility levels in the near future. The medium variant projection assumes that fertility will fall from 4.7 children per women in 2010-2015 to 3.1 in 2045-2050, reaching 2.2 by 2095-2100. After 2050, Africa is expected to be the only major area still experiencing substantial population growth. As a result, Africa’s share of global population is projected to grow to 25 per cent in 2050 and 39 per cent by 2100”

Det finns även en engelsk Wikipedia-artikel om denna prognos och andra liknande prognoser. På svenska kan man läsa mer hos exempelvis SCB, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Svenska Yle och Göteborgsposten.

Afrikas ekonomiska förutsättningar kommer antagligen också  att förbättras framöver. Men det är trots allt förbättrade ekonomiska förutsättningar som har triggat de stora pågående migrationsströmmarna. Fler människor har råd att flytta med bättre ekonomi. Tekniska landvinningar som internet förbättrar även de praktiska möjligheterna, och ökar lockelsen att flytta genom att förmedla exempel på andra som lyckas nå hit. Det kommer att fortsätta löna sig för människor i Tredje Världen att söka lyckan i Europa, givet att europeiska väljare och politiker fortsätter att tillåta detta.

Eller som FN-organet ESA uttryckte det i samband med befolkningsprognosen:

”Large and persistent economic and demographic asymmetries between countries are likely to remain powerful generators of international migration within the foreseeable future”.

Den svenska och europeiska migrationsdebatten ser alltså ut att fortsätta, även för kommande generationer.

A closer look at the Swedish Government’s ”facts” about migration and crime

Recently, the Swedish government released a webpage with the title ”Facts about migration and crime in Sweden”. For reasons of brevity I will comment its first statements  and will then try to elaborate on how the government’s message can be characterised.

”Claim: ‘Sweden had its first islamic terrorist attack not so long ago’

Facts: The only known attempt at such an attack was in 2010. No one was harmed but the attacker”.

Additional facts: Check the Wiki site about the 2010 Stockholm bombings. It was pure luck and incompetence that this attack did not result in numerous casualties besides the bomber, Iraqi-born Taimour Abdulwahab al-Abdaly. Foreign minister Carl Bildt said that if plans would have succeeded, results would have been ”truly catastrophic”.

Moreover, two other persons with Swedish residence and migrant backgrounds have been involved in islamic terrorist attacks on the continent: Osama Krayem (Syrian origin), previous resident of Malmö, in the Brussels bombings in 2016. Mohammed Belkaid who previously resided in Märsta and then fought for ISIS in Syria, took part in the planning on the attacks on Paris in 2015.

In addition, the BBC writes:

”Sweden is a peaceful democratic state that has long been a safe haven for those fleeing conflict. Yet many young people whose families took refuge there are now turning their back on the country. More than 300 people have gone to fight in Syria and Iraq, making Sweden per capita one of the biggest exporters of jihadists in Europe”.

Claim: ”There has been a major increase in gun violence in Sweden.”

Facts: In general terms, violence has decreased in Sweden in the last 20 years. At the same time, surveys repeatedly show that people in Sweden and in other Western countries have a perception that violence is actually increasing. Perceptions of increased violence have been linked to the number of immigrants in Sweden. Nonetheless, research shows that there is no evidence to indicate that immigration leads to increased crime. Despite the fact that the number of immigrants in Sweden has increased since the 1990s, exposure to violent crimes has declined.

Additional facts: While this is true, the decrease has predominantly occurred within violence caused by hunting firearms. Swedish hunters tend to kill their families, friends or foes, less frequently than before. On the other hand, there has also been an increase in shootings with illegal weapons by criminal gangs. More info in this BRÅ report. Criminal gangs do not necessarily consist of migrants but also of children to migrants, and the proportion of gang members with a Swedish or Nordic background is small. However, statistics on ethnic backgrounds of those who do the shootings are unfortunately not reported, so the reader may relate to the government’s perception and my perceptions as estimates with different degrees of certainty. Neither of us knows for sure due to an unwillingness to relate ethnicity and crime in Swedish official statistics.

Claim: ”There has been a major increase in the number of rapes in Sweden.”

Facts: The number of reported rapes in Sweden has risen. But the definition of rape has broadened over time, which makes it difficult to compare the figures. It is also misleading to compare the figures with other countries, as many acts that are considered rape under Swedish law are not considered rape in many other countries.

Additional fact: It would be prudent by the Swedish government to acknowledge that the increase in cases filed for rape concurs with an increase in self-reported exposure to sex crimes. In fact, such figures have doubled for women in recent years (see graph below. Kvinnor: women).

bra

To not bore my readers, I will quit here. We can conclude that the government’s facts are incomplete and may at best be used as a basis for a wider discussion. This discussion is hampered by the unwillingness to release statistics relating ethnicity to crime. On its own, the government’s page may only serve as a biased cover-up in a futile attempt to control the image of Sweden abroad and within the country.