Boverkets försiktiga prognos: Sverige behöver bygga ett nytt Stockholm på fem år

Boverket släppte igår ett pressmeddelande om att verket har uppdaterat sin bostadsprognos för Sverige. Under 2015-2020 behöver Sverige bygga 461 000 nya bostäder, enligt prognosen.

Enligt den senaste årsrapporten från Stockholms stad hade Stockholm ganska exakt det antalet bostäder då, närmare bestämt 460 734 stycken.

Det innebär att Boverket beräknar att bostäder motsvarande ett nytt Stockholm måste byggas på fem år i Sverige. Bostadsprognosen bygger, enligt Boverkets pressmeddelande, på SCB:s befolkningsprognos från maj 2015, som alltså inte kan ha förutsett den rekordinvandring av asylsökande som har skett till Sverige sedan dess. Boverkets prognos bör därför ses som en högst försiktig och blygsam prognos, även om Boverket själva påstår motsatsen.

Med tanke på att det krävs ett antal år från förslag till inflyttning när det gäller bostäder, samt massiva investeringar, innebär det här en ”utmaning” som gör att det svindlar i åtminstone min skalle. Enligt SCB kostade en lägenhet i flerbostadshus i genomsnitt 2,7 miljoner kronor att bygga i Sverige år 2013. Det motsvarar drygt 1 200 miljarder kronor för 461 000 bostäder. Eller cirka 250 miljarder kronor per år. Och nu räknar jag ändå utifrån en blygsam och antagligen underskattad prognos från Boverket.

Samtidigt kommer en prognos från Sveriges Byggindustrier som säger att ”bostadsbyggandet viker ned” nästa år på grund av regeringens skattehöjningar och amorteringskrav.

Medielänkar: Hem&Hyra,

Bloggat: Petterssons

Annonser