När utomeuropeerna blir 4% så flyttar svenskarna från bostadsområdet

Fenomenet ”white flight” förekommer i Sverige, liksom i andra länder. Det innebär för Sveriges del att när andelen utomeuropeiska invandrare i ett bostadsområde överstiger ett visst ”tröskelvärde” (tipping point), så flyttar svenskarna därifrån eller undviker att flytta dit.

En doktorsavhandling (pdf) från förra året kom fram till att detta tröskelvärde ligger på cirka 4%. Dessutom är det de högutbildade svenskarna och de med högst inkomster som flyttar därifrån först. Därefter blir området alltmer dominerat av utomeuropeiska invandrare.

Den danska programledaren Anne Sophia Hermansen har nyligen bloggat om vad som fick henne att lämna invandrartäta Nörrebro i Köpenhamn. Hon hade flyttat dit i tron att hon gjorde en insats för integrationen.

Men, sedan berättar hon om ett tillfälle med odrägliga barn på 8-10 år på lekplatsen som störde de andra barnen, spottade på rutschkanan, och så vidare. Hermansen sade åt barnen och frågade var föräldrarna höll hus, och då hände följande:

”en av pojkarna fiskade upp sin iPhone ur fickan, talade in i den på arabiska och signalerade till mig att min hals skulle skäras upp”.

Då fick hon nog och tog barnen därifrån. En annan gång blev sonen rånad på mobiltelefonen, som var gammal. Då kastade det unga rånargänget telefonen på marken. Hermansen beskriver även en rad liknande incidenter. Så till slut sade hon ”farvel Nörrebro” och flyttade. Så kan ”white flight” se ut i praktiken.

Annonser