Man kan inte informera bort en dålig kvinnosyn

Efter händelserna i Köln, Kalmar och andra städer, med två anmälda våldtäkter och hundratals andra anmälningar om övriga sexövergrepp, ofredande, stölder och annat, från MENA-män mot europeiska kvinnor, verkar vissa debattörer befinna sig i ett slags chocktillstånd.

Gudrun Schyman och Linnea Bruno från partiet F! osynliggör de anmälda våldtäkterna genom att kalla dem för ”sexuella trakasserier” i Metro. Det som annars ses som oacceptabelt i feministiska kretsar – att ifrågasätta en kränkt kvinnas ord.

I det borgerliga spektrumet har vi två svenska kvinnor som i Dagens Samhälle och Sydsvenskan efterfrågar utbildning av nyanlända i svensk jämställdhet och svenska värderingar.

Jag ser det förslaget som välvilligt, men fåfängt. Har man vuxit upp i en kultur som ser kvinnor som underordnade, så hjälper inte en eller ett par ynka kurser i det enskilda fallet. Tillräckligt många kommer ändå att behålla sin ursprungskulturs syn på att kvinnor ska skyla sig och ha manligt sällskap på offentlig plats. Överrepresentationen hos utrikes födda när det gäller sexövergrepp kommer att bestå, liksom överrepresentativiteten i brottslighet hos folk från MENA-kulturer.

Bloggat: Fnordspotting, Bashflak, Jämställdhetsfeministern, Toklandet,

Annonser