Uppemot fem miljoner tyska kvinnor har ändrat åsikt om asylinvandring sedan i november

Tyskland har en befolkning på 80 miljoner, varav cirka hälften av kvinnligt kön. Nu visar en färsk opinionsundersökning från Yougov att 63% av tyska kvinnor, nästan två av tre, anser att asylinvandringen är för hög, jämfört med 51% i november. En skillnad på hela tolv procentenheter.

yougov

Om vi antar att många tyska minderåriga resonerar ungefär som de vuxna i denna fråga, och lägger till att männens andel som anser att antalet asylsökande är för högt har ökat med fem procentenheter från 55 till 60 procent så betyder det att knappt sju miljoner tyskar har ändrat åsikt i asylfrågan sedan i november, varav uppemot fem miljoner flickor och kvinnor.

Det som har hänt som är av avgörande betydelse lär vara massövergreppen i Köln och andra städer på nyår. Tyska kvinnor är enligt undersökningen numera mer kritiska till antalet asylsökande än vad männen är. Detta är något helt nytt.

Något liknande kan ha hänt i Sverige. Nedtystningen av det som hände i Kungsträdgården under festivalen ”We Are Sthlm” i somras har påverkat folks åsikter, och antagligen särskilt kvinnors och flickors åsikter.

Så vem ska nu rösta rödgrönrosa i framtiden? Och hur många tjänstemän och politiker kommer att tvingas avgå för att säkerställa att befolkningen litar på att framtida massövergrepp av män från kulturer med en medeltida kvinnosyn inte kommer att tillåtas?


Två heta lästips:

Cattas Bubbla om att tweets från ofredade flickor på festivalen i somras fortfarande finns kvar att läsa. Det är plågsam läsning, och det framstår allt mer som att Dagens Nyheter och andra tidningar medvetet tystade ner detta.

Toklandet om att en relativt tung feministisk röst, författaren och etikforskaren Ann Heberlein, menar att den kulturella faktorn har spelat roll för massövergreppen.

Annonser