Human Rights Watch – bryr sig mer om asylanter än om uteliggare

Jag tänkte egentligen skriva om det osmakliga förmildrandet av Mölndalsmördarens illdåd på sistone, men bloggen Motpol har skrivit allt som behöver skrivas om den saken.

Hursomhelst. Organisationen Human Rights Watch (HRW) har idag släppt en rapport om mänskliga rättigheter i världen. HRW är särskilt bekymrade över att EU-länder inte släpper in migranter från Afrika och Asien i den utsträckning som HRW vill. Organisationen skriver:

”Men när europeiska regeringar stänger gränser återupplivar de gamla mönster för att smita från ansvar för flyktingar genom att lämna över problemet till länder i Europas utkant som är sämre rustade att hysa eller skydda flyktingar”.

Alla stater, utan undantag, bryter mot mänskliga rättigheter och har gjort det så länge som mänskliga rättigheter har funnits. Om vi läser FN-deklarationen om mänskliga rättigheter så säger Artikel 22 exempelvis:

 

”Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet (…)”
Det rimmar ju inte så bra ihop med att Sverige och alla jordens stater har uteliggare. Vi går vidare till Artikel 23:
”Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning (…)”
Alla ska få syssla med vad de vill och ha rätt till arbete. Om det är rimligt eller utopiskt är en annan diskussion. Men varje arbetslös person innebär att staten kränker de mänskliga rättigheterna. Vilket alla stater gör, med undantag av stater som Nordkorea, som dock kränker FN-deklarationen på många andra sätt.
Och så vidare. Så vad säger då FN-deklarationen om asyl? Jo, enligt Artikel 14:
”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”.
Det står alltså inte att alla har rätt att söka asyl i det land som vederbörande helst vill till. Asylsökarna till Sverige kommer främst från Danmark och Tyskland, och där är de knappast förföljda.
HRW bryr sig alltså mer om långväga lycksökare och andra migranter, än om uteliggare och arbetslösa, vars mänskliga rättigheter verkligen kränks.
Apropå något helt annat så sade Slovakiens socialdemokratiske premiärminister Robert Fico härom dagen att EU begår ”rituellt självmord” genom att släppa in så många migranter.
Annonser