Vissa invandrare är mer kriminella än snittet i Norge

Jag har tidigare skrivit att invandrare från MENA-länder och Chile är kraftigt överrepresenterade i brottslighet i Sverige enligt BRÅ:s undersökning 1996. Den publicerades alltså för 20 år sedan, och såvitt jag vet har den inte uppdaterats.

Däremot finns en färskare undersökning från Norge (pdf), som publicerades 2011. Rapporten, ”Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning”, slår fast i tabell 3.2 att cirka 1,6% av infödda norrmän med norsk bakgrund över 5 års ålder har dömts för brott varje år, brott som har uppklarats inom 2 år. Bland nordiska invandrare är också siffran cirka 1,6%. Bland andra invandrargrupper med låg brottslighet återfinns övriga västeuropéer, kineser, thailändare, filippinier, nordamerikaner och oceanier (lägre än 1,6% brottsdömda/år). Samtidigt finns det invandrare från andra länder med mycket högre brottslighet. Här är topplistan, med procentsiffror per år inom parentes.

Irak, Kosovo, Somalia, Marocko (ca 6%)

Chile, Iran (ca 5%)

Pakistan, Turkiet, Afrika utom Somalia och Marocko (ca 4%)

En stor del av brotten är dock trafikbrott, visar tabell 4.7. Tyvärr saknas siffror för andelen som har begått sexualbrott, vilket skulle ha varit intressant att läsa. När det gäller våldsbrott utmärker sig invandrare från följande länder, vars våldsbrottslighet har varit mer än 4 gånger så stor som infödda norrmäns med infödda föräldrar (tabell 3.4):

Somalia (mer än 7 ggr så hög våldsbrottslighet)

Irak (mer än 6 ggr)

Iran (ca 5 ggr)

Marocko, Afrika utom Marocko och Somalia, Kosovo, Turkiet och Afghanistan (mer än 4 ggr)

Tyvärr förvånar resultaten inte mig. Detta är förstås politiskt sprängstoff och, som sagt, Sverige tar inte längre fram sådan här statistik.

Annonser