Vissa invandrare begår fler våldtäkter än snittet i Danmark

Jag har tidigare skrivit om vissa invandrargruppers överrepresentation inom brott i Sverige och Norge, men där saknades information om vem som är mest benägen att begå sexualbrott. Nu har jag hittat en dansk rapport från 2009 som tar upp detta. Rapporten heter ”Voldtækt der anmeldes. Del IV: Mændene” och kan laddas ner här. Den tar upp anmälda våldtäktsmän i Danmark mellan år 2000 och 2002. Det visar sig exempelvis att invandrare och deras barn anklagades för 33% av de anmälda våldtäkterna, trots att de bara utgjorde 8% av befolkningen. Invandrare från vissa länder utmärkte sig mer än andra. Personer födda i Turkiet stod för 5,9% av de anmälda våldtäkterna, trots att de endast utgjorde 1,3% av befolkningen.

Våldtäktstoppen utifrån födelseland när det gäller överrepresentation ser ut så här (andel anmälda våldtäkter dividerat med andel i befolkningen totalt i parentes):

Uganda (20)

Somalia (knappt 14)

Jordanien (10)

Iran och Libanon (drygt 7)

Marocko (drygt 6)

Irak, Pakistan och Turkiet (ca 5)

Det talas ibland om att det finns en våldtäktskultur som alla män är en del av. Den danska rapporten tyder dock på att det finns skillnader mellan kultur och kultur.

Annonser