Fler migranter över Medelhavet hittills i år än under hela 2013

Under januari 2016 åkte 66 000 migranter över Medelhavet och de flesta anlände Grekland. Det är en minskning jämfört med föregående månaderna och toppen nåddes oktober 2015.

Ändå är antalet tolv gånger så många migranter som kom under januari 2015. Hittills i år har 95 000 migranter rest över Medelhavet, vilket är fler än de 59 000 som reste totalt sett under hela 2013 eller de 70 000 som reste över under 2011. Detta enligt färsk statistik från FN-organet UNHCR.

unhcr

Drygt en miljon migranter reste över Medelhavet totalt sett under 2015. Inget tyder på att antalet minskar 2016, utan tvärtom kan det bli ännu fler.

Detta kräver kraftåtgärder från såväl EU som Sverige. Grekland kan uppenbarligen inte säkra Schengens yttre gräns. Ett alternativ är att kasta ut Grekland ur Schengen och täppa till nästa Schengengräns, mellan Kroatien och Slovenien och mellan Kroatien och Ungern. Slovenien behöver ta efter sina ungerska kollegor.

Ett komplement är det som militärorganisationen NATO har påbörjat, nämligen att sätta in fartyg utanför Grekland och skeppa tillbaka migranterna till Turkiet.

Detta kommer antagligen inte vara tillräckligt, så Sverige måste vidta ytterligare åtgärder. Jag har tidigare föreslagit några, däribland pass- och visumkontroll vid Sveriges riksgränser.

Det skulle lindra bördan för många svenska myndigheter. En del av de pengar som insparas bör sättas in som nödhjälp i närområdet till de människor som verkligen har flytt krig. För att citera professor Hans Rosling: ”ta inte från de fattigaste barnen i världen för att finansiera dyr flyktingmottagning”.

Annonser

Fåfängt att mörka invandrares höga brottslighet

Invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken jämfört med infödda. Det gäller särskilt vålds- och sexbrott och särskilt invandrare från Nordafrika och Mellanöstern. Den som vill ha fakta om detta kan läsa utredningar från såväl Sverige som Norge och Danmark.

De mest kända svenska utredningarna om invandrares överrepresentation i brottslighet kommer från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Senast detta gjordes var 2005 och migrationsminister Morgan Johansson vägrar ge BRÅ nytt uppdrag att uppdatera siffrorna. Han menar att en sådan undersökning inte skulle göra Sverige till ett bättre samhälle.

Men en mörkning av denna statistik är fåfäng. Fakta sparkar, som ekonomen Gunnar Myrdal brukade säga. Mörkning gör bara att fler söker kunskap på annat håll. Göteborgsposten skriver i ledarartikeln ”Fakta är inte fördomar”:

Personer med utländsk bakgrund är starkt överrepresenterade i brottsstatistiken. I en rapport från Kriminalvården från 2010 kan man läsa att 53 procent av de grova brottslingarna på svenska fängelser är födda utomlands (män som dömts till minst fyra, och kvinnor till minst två, års fängelse). Därutöver är det känt från forskningen att även barn till utrikesfödda är starkt överrepresenterade i brottslighet.

Mer än hälften av denna överrepresentation kan förklaras av så kallade socioekonomiska bakgrundsvariabler: Fattigdom, bostadsområde, föräldrarnas utbildning och resurser – vad som förenklat kallas för utanförskap. Det är ett trivialt konstaterande att en hög asylinvandring i kombination med dålig integration leder till att fler människor hamnar i ett sådant utanförskap. Det är vad som hänt de senaste decennierna.

Därmed ökar även kriminaliteten från dessa grupper, och det är relevanta fakta i migrationsdebatten”.

Ledarskribenten får kritik från en ledarskribent på Sundsvalls Tidning:

”Han riskerar att späda på de fördomar som finns och därmed även den rädsla som många svenskar uttrycker för att ökningen av antalet asylsökande ska minska tryggheten i samhället.

I själva verket är det så att andelen asylsökande eller icke svenska medborgare med uppehållstillstånd som dömts till långtidsstraff minskade under perioden 1997 till 2009, från som mest 15 procent ner till 7,5 procent år 2007-2009″.

Den som vill läsa rapporten de diskuterar kan läsa den här. Det visar sig att siffrorna från båda tidningarna stämmer. 53 procent av långvariga fängelsekunder är födda utomlands.

Men den siffran har inte minskat över tid. Sundsvalls Tidning tar till ett fulknep för att vilseleda den som inte orkar läsa rapport. För samtidigt som andelen asylsökande eller uppehållstillståndsbärande icke svenska medborgare med långtidsfängelsestraff har minskat med 7,5 procentenheter, så har andelen med ”annat medborgarskap” i samma straffkategori ökat med ungefär lika mycket (se sidorna 29-30 i rapporten).

Att Göteborgsposten trots allt debatterar denna fråga på detta sätt är lite anmärkningsvärt. För ett halvår sedan var kritiskt tänkande människor helt utlämnade till alternativmedier för att få olika versioner av sådana här frågor.

Mörkande och siffertrixande i brottsbenägenhetsfrågan lönar sig alltså allt mindre.

Asylkrisen är inte över. Fler ensamkommande jan 2016 än jan 2015

Många tror kanske att asylkrisen är över bara för att Sverige har infört gränsbevakning och ID-kontroll. Men det stämmer inte. Enligt Migrationsverkets statistik för januari 2016 sökte 4 172 personer asyl i Sverige då, jämfört med 4 896 under januari 2015, alltså en minskning med endast 15 procent. Vädret är troligen en faktor bakom att färre reser över Medelhavet under den kalla månaden.

Om det ”bara” blir 15 procent färre asylsökande 2016 än 2015 sett över hela året, så kommer 140 000 att söka asyl 2016. Eftersom många fortfarande är kvar i asylsystemet, eftersom bostäder redan saknas, eftersom polis, socialtjänst, sjukvård och skolor redan går på knäna, eftersom folk redan protesterar mot asylboenden i deras grannskap, och så vidare, innebär så många människor en förvärrad situation 2016 jämfört med 2015.

Och vad värre är, så kom det fler ensamkommande under januari 2016 än under januari 2015. De ensamkommande är klumpen i asylbudgeten, eftersom de är så pass resurskrävande – de har fler förmåner och större asylchanser. Januari 2015 kom 543 ensamkommande, men januari 2016 kom 637, en ökning med 19%. Om kurvan 2016 liknar kurvan 2015 innebär det att antalet ensamkommande på årsbasis skulle öka från 35 369 år 2015 till drygt 42 000 år 2016.

Detta har jag inte sett någon tidning informera sina läsare om, men det är troligt att de politiska partiernas ansvariga har sett denna lättillgängliga statistik och gjort liknande enkla överslagsberäkningar som mina.

Står man till höger om Miljöpartiet på den politiska skalan är det uppenbart att det krävs kraftiga ytterligare åtdragningar av den svenska asylkranen. Det ter sig inte som troligt att MP-S-regeringen består 2016 ut.

Några hårda knappar som går att trycka på:

  • Pass- och visumkrav vid alla svenska gränser
  • Direkt tillämpning av Dublinfördraget – direktavvisning till Danmark eller Tyskland enligt principen med första asylland. Reser man in därifrån flyr man inte förtryck.
  • Stränga försörjningskrav för anhöriginvandrare – enligt principen att familjeåterförening bör ske i hemlandet
  • Godta Afghanistan, Syrien och Irak som länder att bo i – vissa delar av länderna är det inte krig i
  • Godta diktaturer som Eritrea som länder att bo i – Kina är också en diktatur, och vi kan inte ta emot hela Kinas befolkning

Tidigare inlägg om de ekonomiska konsekvenserna av detta: Asylkostnaden kan fördubblas även om asylinvandringen minskar.

Andra läsvärda texter:

Vem mediegranskar mediegranskarna (Fnordspotting)

Hur länge ska charaderna fortsätta? (Toklandet)

Oansvarig och ansvarig (6mannen)

Därför är Sverige sämst på integration

Att Sverige är sämst bland i-länder på att integrera invandrare skylls ibland på något som kallas ”strukturell rasism”. Att svenskar är så rasistiska att de inte anställer invandrare för etnicitetens skull.

LO-ekonomen Torbjörn Hållö har några andra förklaringar. Invandrare till just Sverige har sämre läskunnighet, sämre räknefärdighet och sämre utbildning överlag jämfört med den infödda befolkningen, än andra i-länder. Detta strider mot mediebilden om det så kallade ”kompetensregnet”. Och vem vill egentligen anställa analfabeter?

 

Asylkostnaden kan fördubblas även om asylinvandringen minskar

År 2015 kommer att ge ett långvarigt avtryck i Sveriges offentliga budgetar. Det är mitt huvudintryck efter att ha läst Migrationsverkets senaste prognos (pdf). Twittraren Migga_X har också läst rapporten och räknat på att de fem närmaste åren kan ge en asylkostnad för staten på 418 miljarder kronor – en enkel addition av fem summor i rapportens ena bilaga.

Då räknas ändå inte ökade kostnader för polis, sjukvård, skola etc in.

Inrikesminister Anders Ygeman har sagt något i stil med att prognosen är en gissning – vi vet inte hur många som kommer till Sverige under kommande år. Det har han rätt i. Men Migrationsverket har gjort flera olika prognoser. Den mest försiktiga prognosen säger att asylinvandringen minskar, men kostnaden för staten när det gäller migration och integration skulle ändå fördubblas jämfört med 2015.

Ingen tror väl längre på att asylinvandring är lönsam, så jag tänker inte ens argumentera mot den vanföreställningen. Jag tror att det kommer en rejäl ytterligare asylbroms under året och att regeringen (vem som nu regerar) kommer att ta krafttag för att avvisa och utvisa tusentals människor utan svenskt medborgarskap.

Det som händer annars är att skatter höjs kraftigt, att välfärden försämras kraftigt, att många fler röstar på SD, och att svenskar får allt färre bostadsområden att rikta sitt ”white flight”-beteende till, bort från alla nya No Go-zoner. Så på längre sikt flyr de landet istället. Och de driftigaste flyr först med sina familjer. Kvar blir till slut socialfallen, analfabeterna och islamisterna, utan någon som försörjer dem.

Dessa två scenarier är förstås, liksom Migrationsverkets, väldigt osäkra och kan jämställas med gissningar. Jag tror ändå på asyltvärbroms-scenariet. Vilka partier som regerar Sverige vid slutet av 2016 och vilka som genomdriver den politiken låter jag vara osagt.