Asylkostnaden kan fördubblas även om asylinvandringen minskar

År 2015 kommer att ge ett långvarigt avtryck i Sveriges offentliga budgetar. Det är mitt huvudintryck efter att ha läst Migrationsverkets senaste prognos (pdf). Twittraren Migga_X har också läst rapporten och räknat på att de fem närmaste åren kan ge en asylkostnad för staten på 418 miljarder kronor – en enkel addition av fem summor i rapportens ena bilaga.

Då räknas ändå inte ökade kostnader för polis, sjukvård, skola etc in.

Inrikesminister Anders Ygeman har sagt något i stil med att prognosen är en gissning – vi vet inte hur många som kommer till Sverige under kommande år. Det har han rätt i. Men Migrationsverket har gjort flera olika prognoser. Den mest försiktiga prognosen säger att asylinvandringen minskar, men kostnaden för staten när det gäller migration och integration skulle ändå fördubblas jämfört med 2015.

Ingen tror väl längre på att asylinvandring är lönsam, så jag tänker inte ens argumentera mot den vanföreställningen. Jag tror att det kommer en rejäl ytterligare asylbroms under året och att regeringen (vem som nu regerar) kommer att ta krafttag för att avvisa och utvisa tusentals människor utan svenskt medborgarskap.

Det som händer annars är att skatter höjs kraftigt, att välfärden försämras kraftigt, att många fler röstar på SD, och att svenskar får allt färre bostadsområden att rikta sitt ”white flight”-beteende till, bort från alla nya No Go-zoner. Så på längre sikt flyr de landet istället. Och de driftigaste flyr först med sina familjer. Kvar blir till slut socialfallen, analfabeterna och islamisterna, utan någon som försörjer dem.

Dessa två scenarier är förstås, liksom Migrationsverkets, väldigt osäkra och kan jämställas med gissningar. Jag tror ändå på asyltvärbroms-scenariet. Vilka partier som regerar Sverige vid slutet av 2016 och vilka som genomdriver den politiken låter jag vara osagt.

Annonser