Fler migranter över Medelhavet hittills i år än under hela 2013

Under januari 2016 åkte 66 000 migranter över Medelhavet och de flesta anlände Grekland. Det är en minskning jämfört med föregående månaderna och toppen nåddes oktober 2015.

Ändå är antalet tolv gånger så många migranter som kom under januari 2015. Hittills i år har 95 000 migranter rest över Medelhavet, vilket är fler än de 59 000 som reste totalt sett under hela 2013 eller de 70 000 som reste över under 2011. Detta enligt färsk statistik från FN-organet UNHCR.

unhcr

Drygt en miljon migranter reste över Medelhavet totalt sett under 2015. Inget tyder på att antalet minskar 2016, utan tvärtom kan det bli ännu fler.

Detta kräver kraftåtgärder från såväl EU som Sverige. Grekland kan uppenbarligen inte säkra Schengens yttre gräns. Ett alternativ är att kasta ut Grekland ur Schengen och täppa till nästa Schengengräns, mellan Kroatien och Slovenien och mellan Kroatien och Ungern. Slovenien behöver ta efter sina ungerska kollegor.

Ett komplement är det som militärorganisationen NATO har påbörjat, nämligen att sätta in fartyg utanför Grekland och skeppa tillbaka migranterna till Turkiet.

Detta kommer antagligen inte vara tillräckligt, så Sverige måste vidta ytterligare åtgärder. Jag har tidigare föreslagit några, däribland pass- och visumkontroll vid Sveriges riksgränser.

Det skulle lindra bördan för många svenska myndigheter. En del av de pengar som insparas bör sättas in som nödhjälp i närområdet till de människor som verkligen har flytt krig. För att citera professor Hans Rosling: ”ta inte från de fattigaste barnen i världen för att finansiera dyr flyktingmottagning”.

Annonser