Jovisst är Muslimska Brödraskapet terrorstämplade islamister

Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) fick en video tillsänd sig där avgångne bostadsministern Mehmed Kaplan (MP) gjorde det så kallade Rabia-tecknet och talade till stöd för organisationen Muslimska Brödraskapet.

Igår på Aktuellt debatterade Bali mot professor Masoud Kamali om detta. Bali påstod att Muslimska Brödraskapet är islamister, men det ville Kamali inte medge, utan kallade dem för ”demokrater”.

Så är Muslimska Brödraskapet islamister då? De benämns så i den svenska pressen. Religionsprofessorn Mattias Gardell, som försvarar organisationen, berättade för Aftonbladet om den ”islamiska samhällsordning de vill ha”.

Svenska och engelska Wikipedia beskriver dem som islamister, och tar bland annat upp deras motto:

”Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan”.

Engelskspråkiga Wikipedia räknar även upp sex länder som har terrorstämplat organisationen.

Organisationen har dessutom en engelskspråkig hemsida, som väcker få tvivel om var organisationen står. Exempel:

”Ever since the Egyptian people in is majority, along with other African and Asian peoples, embraced Islam in the deep-seated conviction that it is a true religion revealed to a true Prophet by the lord of Mankind, Islam has fully and totally arranged the life and all activities of those peoples. The two basic sources of Islam are the Glorious Qur”an and the Sunnah which is both a theoretical explanation and a practical application of the Glorious Qur”an.

These two sources have become the sole reference point for everything relating to the ordering of the life of the Muslim family, individual, and community as well as the Muslim State all economic, social, political, cultural, educational, and also legislative and Judiciary activities. The Islamic creed and Shari`ah have ruled over the individual and society, the ruler and the ruled. They have had supreme authority and neither a ruler nor a ruled people could change anything they contained”.

Under en Twitterdiskussion igår stötte jag på motargumentet att Muslimska Brödraskapet inte kan vara islamister, eftersom de har vunnit ett demokratiskt val i Egypten (men senare störtats). Min invändning var att man inte behöver vara demokrat för att vinna ett demokratiskt val. Islamistiska Hamas på Gazaremsan har vunnit val som har betecknats som fria. Det finns andra exempel på val som har vunnits av icke-demokrater; det mest kända var det tyska parlamentsvalet 1933.

Det finns alltså gott om fog för att kalla Muslimska Brödraskapet för terrorstämplade islamister. Den som stödjer dem i Sverige kommer nog framöver inte att få det så lätt för sig som tidigare i politiken och samhällslivet.

Annonser

Rötan går djupt i Miljöpartiet

fridolin

Idag avgick bostadsminister Mehmet Kaplan. Orsakerna är många – hans insats som bostadsminister var svag, han har gått på bjudning med de fascistiska Grå Vargarna (som han har tagit avstånd från), han har jämfört Israel med Nazityskland (vilket han har försökt bortförklara), med mera.

Det mest graverande som jag ser det är att han har bjudit in islamister som Yvonne Ridley till Riksdagen och hans återkommande samröre med Milli Görüs, västvärldens största islamistiska organisation som gradvis vill ersätta våra lagar med islamisk lag. Inte en enda gång har han tagit avstånd från dem och inte en enda gång har han kallat dem islamister, vilket tyska Säpo gör utan att darra på manschetten.

Efter Kaplans avgång visar det sig att han fortfarande har stort stöd i Miljöpartiet (MP). Andra partier har haft betydligt lättare att utesluta extremister än detta parti.

Jag tror inte att det beror på att den gröna färgen förenar MP med islam, utan på att många medlemmar och sympatisörer är så djupt troende på intersektionella teorier om strukturell rasism, som säger att muslimer och ickeeuropéer är det djupt synd om, alltid och överallt, oavsett vad de gör och hur många som drabbas.

Efter avgången lade språkröret Gustav Fridolin upp ovanstående bild på Instagram. Han skriver:

Mehmet Kaplan är en av de modigaste och starkaste antirasisterna jag mött. Få har som han tagit diskussionen och stått upp för allas lika värde även när det inte varit lätt. På pressträffen med statsministern idag beskrev han hur fred, gräsrotsdemokrati och global solidaritet utgör grunden i hans, och vår, ideologi – och hur han är övertygad om att det är det bästa sättet att bygga ett Sverige där vem du är, vem du älskar eller vad du tror på inte begränsar ditt liv. Under Mehmets arbete i regering har vi investerat i nya hållbara stadsdelar, fått upp byggandet av billigare hyresrätter och fördubblat utbyggnaden av bredband i hela landet. Ifrågasättande av vem han är och vad han står för har kommit att stå i vägen för hans möjlighet att fortsätta det arbetet, och därför har han idag valt att kliva åt sidan. Nu är vi på ett digitalt möte med miljöpartister från hela landet, stödet är stort både för Mehmets gärning och hans beslut. ”Det här har självklart inte varit ett lätt beslut för mig, men det stora arbetet är framför oss och jag är glad att fortsätta jobba med er i det”, sammanfattar Mehmet.

Tyvärr har Kaplan inte visat sig vara antiislamist, och det bryr sig Fridolin och MP inte alls om. Rötan går djupt i det där partiet.

Bloggat: Mensanen om Kaplans extremistiska kopplingar.

Toklandet: Miljöpartiet, det genomkorrupta partiet.

Ledarsidorna: Det är makt

Tyska Säpo klassar Millî Görüş som västfientliga islamister

eu7digmg

Emblemet här ovanför tillhör rörelsen Millî Görüş (IGMG), som bostadsminister Mehmet Kaplan har haft ett omfattande samröre med, och som han försvarade i TV i veckan. Emblemet föreställer en halvmåne som ramar in ett grönt Europa. Det förekommer även ett liknande emblem med en halvmåne som ramar in ett grönt Sverige.

I den svenska pressen kallas Millî Görüş för islamister – men pressen sätter ibland etiketter på ett ganska frikostigt sätt. Det kan därför vara intressant att veta att andra, tyngre namn, också gör det.

Terrorismforskaren David Vielhaber är verksam på National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) vid University of Maryland i USA. Han kallar Millî Görüş för

”den mest inflytelserika islamistiska organisationen i Tyskland, och en av de viktigaste islamistiska rörelserna som opererar inom den turkiska diasporan i Europa”.

Vielhaber kallar även rörelsens grundare Necmettin Erbakan för ”den turkiska islamismens fader”. Erbakan har varit turkisk premiärminister 1996-1997 och han har lett fem islamistpartier i Turkiet, men fyra av dem har förbjudits på grund av Turkiets dåvarande sekulära grundlag. Han använde ofta uttryck som ”vi mot dem”, ”godhet mot ondska” eller ”vi mot Väst och judarna”. Han ägnade sig ofta åt antijudisk retorik, skriver Vielhaber, som även ger exempel på antisemitisk verksamhet i nutid hos rörelsens tyska gren.

Erbakan förespråkade inte väpnad jihad utan en ”gradvis islamisering av samhället från botten, vilken skulle uppnås genom att ersätta sekulära lagar och normer med islamisk lag”.

Bostadsminister Kaplan påstod i TV att rörelsen arbetar med integration. Vielhaber menar att detta bara är en läpparnas bekännelse:

”IGMG är aktiv motståndare mot all meningsfull integrering av muslimer i det tyska samhället genom att de avfärdar politiska initiativ som syftar till att underlätta integrationsprocessen som försök av den tyska regeringen att beröva invandrare deras religiösa identitet”.

Vielhaber skriver även att tyska Säpo, Bundesverfassungsschutz, har fått upp ögonen för rörelsen, och den uppgiften är enkel att kontrollera. Tyska Säpo publicerar årliga rapporter med namnet Verfassungsschutzbericht och gör ingen hemlighet av att de ser rörelsen som systemfientlig och islamistisk. I 2010 års rapport beskrivs rörelsen under avsnittet ”Islamism / islamistisk terrorism” och kallas för ”Tysklands största islamistiska organisation”.

Enligt tyska Säpo argumenterar rörelsen mot den ”illegitima” västerländska civilisationen och menar att den bör ersättas med ”den rätta ordningen”. Tyska Säpo pekar också på att Milli Görüs har fått sin närstående biståndsorganisation IHH förbjuden i Tyskland eftersom IHH har sponsrat projekt tillhörande den terrorstämplade palestinska organisationen Hamas.

Mot denna bakgrund är det smått obegripligt varför Sveriges regeringschef Stefan Löfvén ännu inte har avskedat sin bostadsminister.

Bloggat:

”Jobbar Kaplan för ett Sverige innanför halvmånen?” (Toklandet)

”Om Kaplan och identitetspolitiken” (Fnordspotting)

Hög kriminalitet hos icke-västliga invandrares söner

Varje år släpper Danmarks Statistik en rapport som heter ”Indvandrere i Danmark”. Det visste jag inte förrän idag. Trots att den senaste rapporten hamnade i nyheterna hos Danmarks ledande nyhetssajter och i pressmeddelande hos Danmarks Statistik letar sig kunskapen sällan över sundet. Rapporten innehåller nämligen även statistik om invandrares kriminalitet, och sådan kunskap ska tydligen svenskar skyddas från.

Denna kunskap har stora luckor i Sverige eftersom motsvarande undersökningar sällan görs här. Ett undantag är Kriminalvårdens rapport från 2010 som visade att 53% av långvariga fängelsekunder i Sverige var födda utomlands.

Nåväl, den senaste danska rapporten är från i november 2015 och den visade, tydligen återigen, att icke-västliga invandrarmän var mer överrepresenterade än andra i Danmark när det gäller kriminalitet. Och den visade, tydligen återigen, att söner till icke-västliga invandrare var ännu mer överrepresenterade. Barn till invandrare heter på danska ”efterkommere”, och förkortas Eftk. i grafen nedan. Indv. är förkortning för invandrare.

efterkommende

Varför är så många barn till icke-västliga invandrare kriminella? Danmarks Statistik ger inget tydligt svar på den frågan och det ger inte de danska tidningarna heller. Den enda informationen jag hittar finns i en studentuppsats som intervjuar några ”efterkommere”. Intervjustudier ger inga representativa svar, men kan ändå ge en fingervisning om vad förklaringen kan vara.

Barnen till icke-västliga invandrare känner sig som ”outsiders” och ”stigmatiserade”, säger intervjupersonerna. Det kan resultera i brott. Och det är ju tråkigt om det gäller överlag, och dessutom samhällsskadligt och till stort lidande för många brottsoffer.

Det finns emellertid ett relativt enkelt och billigt sätt att hindra dessa barn från att stigmatiseras i Skandinavien och bli mer kriminella än sina föräldrar. Det är att låta dem födas och bo i sina föräldrars hemländer.

Bloggat: Toklandet om en trettonåring som våldtogs som tolvåring och nu misshandlas och trakasseras av den dömda gärningsmännen och hans släktingar och vänner.

Jag sympatiserar inte heller med stenrika skattesmitare men…

De bajsar inte i stadens parker eller på lekplatser.

De säger inte ”hej-hej” med uppfordrande blick varje gång jag handlar mat.

De snattar inte och tvingar därmed inte min lokala handlare i konkurs.

De bygger inte smutsiga läger på annans mark som skräpas ner till oigenkännlighet.

De tycker inte synd om sig själva och klandrar majoritetsbefolkningen för att de eller deras föräldrar har tackat nej till deras utbildning.

De stjäl inte koppartråd längs järnvägen så att mitt tåg blir inställt.

De trakasserar mig inte på järnvägsstationen.

De trakasserar mig inte i tunnelbana, buss eller spårvagn.

De stannar mig inte på vägen och tvingar mig att köpa guld.

De ljuger inte om sin ålder för att få mångdubbla skatteförmåner.

De gnäller inte över något skattefinansierade boende, eftersom de finansierar boendet själva.

De kallar mig inte rasist i sekund och minut.

De hatar inte judar.

De klandrar inte vita män eller judar för allt dåligt i världen.

De förpestar inte min dotters skola med att tafsa på henne i grupp och kalla henne svennehora.

De förpestar inte min sons skola i grupp med att slå honom, stjäla hans mobil och sedan kalla honom jävla svenne.

De får inte landets PISA-resultat för skolan att rasa.

De gruppvåldtar inte.

De mördar inte.

De knivrånar inte.

De stjäl inte ur fickor.

De spottar inte på småbarnsmammor som försöker hindra dem från att stjäla.

De rånar inte åldringar i deras hem.

De bränner inte upp andras bilar.

De kastar inte sten på polis, ambulans eller brandkår.

De bildar inte maffiaorganisationer.

De formar inte religiösa medborgargarden som tvingar kvinnor att skyla sig och tvingar män och kvinnor att sluta dricka alkohol.

De betalar fullt pris för sin tandvård.

De knuffar inte sina fruar och döttrar från balkonger.

De har inga 600-talsvärderingar i moraliska frågor.

De tafsar inte på badhus.

De får inte poliser och socialsekreterare att säga upp sig.

De åker inte till Syrien och hjälper världens värsta terrorister.

De blir inte självmordsbombare.

Så, ursäkta, jag vet att jag borde bry mig om alla skattesmitande mångmiljonärer, men det finns annat som bekymrar mig mer.