Hög kriminalitet hos icke-västliga invandrares söner

Varje år släpper Danmarks Statistik en rapport som heter ”Indvandrere i Danmark”. Det visste jag inte förrän idag. Trots att den senaste rapporten hamnade i nyheterna hos Danmarks ledande nyhetssajter och i pressmeddelande hos Danmarks Statistik letar sig kunskapen sällan över sundet. Rapporten innehåller nämligen även statistik om invandrares kriminalitet, och sådan kunskap ska tydligen svenskar skyddas från.

Denna kunskap har stora luckor i Sverige eftersom motsvarande undersökningar sällan görs här. Ett undantag är Kriminalvårdens rapport från 2010 som visade att 53% av långvariga fängelsekunder i Sverige var födda utomlands.

Nåväl, den senaste danska rapporten är från i november 2015 och den visade, tydligen återigen, att icke-västliga invandrarmän var mer överrepresenterade än andra i Danmark när det gäller kriminalitet. Och den visade, tydligen återigen, att söner till icke-västliga invandrare var ännu mer överrepresenterade. Barn till invandrare heter på danska ”efterkommere”, och förkortas Eftk. i grafen nedan. Indv. är förkortning för invandrare.

efterkommende

Varför är så många barn till icke-västliga invandrare kriminella? Danmarks Statistik ger inget tydligt svar på den frågan och det ger inte de danska tidningarna heller. Den enda informationen jag hittar finns i en studentuppsats som intervjuar några ”efterkommere”. Intervjustudier ger inga representativa svar, men kan ändå ge en fingervisning om vad förklaringen kan vara.

Barnen till icke-västliga invandrare känner sig som ”outsiders” och ”stigmatiserade”, säger intervjupersonerna. Det kan resultera i brott. Och det är ju tråkigt om det gäller överlag, och dessutom samhällsskadligt och till stort lidande för många brottsoffer.

Det finns emellertid ett relativt enkelt och billigt sätt att hindra dessa barn från att stigmatiseras i Skandinavien och bli mer kriminella än sina föräldrar. Det är att låta dem födas och bo i sina föräldrars hemländer.

Bloggat: Toklandet om en trettonåring som våldtogs som tolvåring och nu misshandlas och trakasseras av den dömda gärningsmännen och hans släktingar och vänner.

Annonser