Tyska Säpo klassar Millî Görüş som västfientliga islamister

eu7digmg

Emblemet här ovanför tillhör rörelsen Millî Görüş (IGMG), som bostadsminister Mehmet Kaplan har haft ett omfattande samröre med, och som han försvarade i TV i veckan. Emblemet föreställer en halvmåne som ramar in ett grönt Europa. Det förekommer även ett liknande emblem med en halvmåne som ramar in ett grönt Sverige.

I den svenska pressen kallas Millî Görüş för islamister – men pressen sätter ibland etiketter på ett ganska frikostigt sätt. Det kan därför vara intressant att veta att andra, tyngre namn, också gör det.

Terrorismforskaren David Vielhaber är verksam på National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) vid University of Maryland i USA. Han kallar Millî Görüş för

”den mest inflytelserika islamistiska organisationen i Tyskland, och en av de viktigaste islamistiska rörelserna som opererar inom den turkiska diasporan i Europa”.

Vielhaber kallar även rörelsens grundare Necmettin Erbakan för ”den turkiska islamismens fader”. Erbakan har varit turkisk premiärminister 1996-1997 och han har lett fem islamistpartier i Turkiet, men fyra av dem har förbjudits på grund av Turkiets dåvarande sekulära grundlag. Han använde ofta uttryck som ”vi mot dem”, ”godhet mot ondska” eller ”vi mot Väst och judarna”. Han ägnade sig ofta åt antijudisk retorik, skriver Vielhaber, som även ger exempel på antisemitisk verksamhet i nutid hos rörelsens tyska gren.

Erbakan förespråkade inte väpnad jihad utan en ”gradvis islamisering av samhället från botten, vilken skulle uppnås genom att ersätta sekulära lagar och normer med islamisk lag”.

Bostadsminister Kaplan påstod i TV att rörelsen arbetar med integration. Vielhaber menar att detta bara är en läpparnas bekännelse:

”IGMG är aktiv motståndare mot all meningsfull integrering av muslimer i det tyska samhället genom att de avfärdar politiska initiativ som syftar till att underlätta integrationsprocessen som försök av den tyska regeringen att beröva invandrare deras religiösa identitet”.

Vielhaber skriver även att tyska Säpo, Bundesverfassungsschutz, har fått upp ögonen för rörelsen, och den uppgiften är enkel att kontrollera. Tyska Säpo publicerar årliga rapporter med namnet Verfassungsschutzbericht och gör ingen hemlighet av att de ser rörelsen som systemfientlig och islamistisk. I 2010 års rapport beskrivs rörelsen under avsnittet ”Islamism / islamistisk terrorism” och kallas för ”Tysklands största islamistiska organisation”.

Enligt tyska Säpo argumenterar rörelsen mot den ”illegitima” västerländska civilisationen och menar att den bör ersättas med ”den rätta ordningen”. Tyska Säpo pekar också på att Milli Görüs har fått sin närstående biståndsorganisation IHH förbjuden i Tyskland eftersom IHH har sponsrat projekt tillhörande den terrorstämplade palestinska organisationen Hamas.

Mot denna bakgrund är det smått obegripligt varför Sveriges regeringschef Stefan Löfvén ännu inte har avskedat sin bostadsminister.

Bloggat:

”Jobbar Kaplan för ett Sverige innanför halvmånen?” (Toklandet)

”Om Kaplan och identitetspolitiken” (Fnordspotting)

Annonser