Jovisst är Muslimska Brödraskapet terrorstämplade islamister

Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) fick en video tillsänd sig där avgångne bostadsministern Mehmed Kaplan (MP) gjorde det så kallade Rabia-tecknet och talade till stöd för organisationen Muslimska Brödraskapet.

Igår på Aktuellt debatterade Bali mot professor Masoud Kamali om detta. Bali påstod att Muslimska Brödraskapet är islamister, men det ville Kamali inte medge, utan kallade dem för ”demokrater”.

Så är Muslimska Brödraskapet islamister då? De benämns så i den svenska pressen. Religionsprofessorn Mattias Gardell, som försvarar organisationen, berättade för Aftonbladet om den ”islamiska samhällsordning de vill ha”.

Svenska och engelska Wikipedia beskriver dem som islamister, och tar bland annat upp deras motto:

”Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan”.

Engelskspråkiga Wikipedia räknar även upp sex länder som har terrorstämplat organisationen.

Organisationen har dessutom en engelskspråkig hemsida, som väcker få tvivel om var organisationen står. Exempel:

”Ever since the Egyptian people in is majority, along with other African and Asian peoples, embraced Islam in the deep-seated conviction that it is a true religion revealed to a true Prophet by the lord of Mankind, Islam has fully and totally arranged the life and all activities of those peoples. The two basic sources of Islam are the Glorious Qur”an and the Sunnah which is both a theoretical explanation and a practical application of the Glorious Qur”an.

These two sources have become the sole reference point for everything relating to the ordering of the life of the Muslim family, individual, and community as well as the Muslim State all economic, social, political, cultural, educational, and also legislative and Judiciary activities. The Islamic creed and Shari`ah have ruled over the individual and society, the ruler and the ruled. They have had supreme authority and neither a ruler nor a ruled people could change anything they contained”.

Under en Twitterdiskussion igår stötte jag på motargumentet att Muslimska Brödraskapet inte kan vara islamister, eftersom de har vunnit ett demokratiskt val i Egypten (men senare störtats). Min invändning var att man inte behöver vara demokrat för att vinna ett demokratiskt val. Islamistiska Hamas på Gazaremsan har vunnit val som har betecknats som fria. Det finns andra exempel på val som har vunnits av icke-demokrater; det mest kända var det tyska parlamentsvalet 1933.

Det finns alltså gott om fog för att kalla Muslimska Brödraskapet för terrorstämplade islamister. Den som stödjer dem i Sverige kommer nog framöver inte att få det så lätt för sig som tidigare i politiken och samhällslivet.

Annonser