Traumasjukvården brukade vara tryggare för sjuksköterskorna. Nu har hot och våld mot dem ökat.

DN skriver:

Sjuksköterskor har varje dag en nära kontakt med människor. Deras arbete går ut på att se till att patienter får den vård de behöver. Men den nära kontakten med människor gör också att sjuksköterskor är en utsatt yrkesgrupp när det gäller risken att utsättas för hot och våld, och även för sexuella kränkningar.

Enligt en ny studie från Sahlgrenska akademin upplever sjuksköterskor i traumavården hotfulla situationer på jobbet.

GP fyller i.

Men ingen av de två artiklarna går in på vem det är som begår brott mot sjuksköterskor i traumasjukvården, och om det alltid har sett ut så här. Tidskriften Vårdfokus gör bilden lite klarare:

På en kirurgisk traumaenhet finns en överrepresentation av hotfulla patienter – det är unga, inte sällan kriminellt belastade, män som vistas i våldsamma miljöer med missbruksproblematik blandat med äldre, personer med demens och psykiskt sjuka (…).

I intervjuerna berättade sjuksköterskorna om den negativa stress, rädsla och osäkerhet som jobbet kan skapa hos dem, och sina tankar på att byta arbetsplats eller till och med yrke. (…)

Det är inte ovanligt med hotfulla patienter – eller anhöriga som ofta upplevs som värre – som argumenterar för mer smärtstillande eller lugnande och beordrar sjuksköterskan att göra som patienten vill.

Själva forskningsstudien finns fritt tillgänglig på nätet. Där förklarar de intervjuade sjuksköterskorna det ofta handlar om gängkriminella och deras anhöriga och att situationen har förändrats över tiden:

“Often, after all, this is about criminal gangs. Let’s say that you get this person behind bars … still there’s an army waiting for you after that …”

 

“We are protected at work, but we are not unidentifiable”

“He could stand outside my door at home, just because he has felt offended”

 

“Then it’s probably, I think, today’s society. That’s a huge difference to how it was before. There was a built-in respect for the hospital; you did not behave in a certain way. But that is completely gone today.”

Det är alltså numera vanligt att unga, lättkränkta män och deras anhöriga från gängkriminella miljöer hotar och misshandlar sjuksköterskor i traumavården och till och med uppsöker dem privat. Det orsakar stress, rädsla och en önskan om att byta yrke. Och det har inte alltid varit så här i Sverige. Men, som Reinfeldt kommenterade, granen brann ju åtminstone inte i julas.

Annonser