Gängskjutningar har ökat, ändå har det dödliga våldet totalt sett minskat

skjutning

Bilden ovanför kommer från en BRÅ-rapport som släpptes i vintras. Antalet personer som fick slutenvård på grund av skottskador har nästan tredubblats mellan 1990 och 2014. Gängskjutningar var ovanliga när jag växte upp, men nu skriver pressen om skjutningar mellan kriminella gäng i princip varje vecka.

År 2015 dog 112 människor i Sverige av dödligt våld. Hur det blir i år kan vi bara gissa. Men hittills är den långsiktiga trenden när det gäller dödligt våld inte uppåtgående, trots en ökande befolkning. Bilden nedanför kommer också från BRÅ.

död

Nu invänder kanske någon att BRÅ inte är oberoende utan får såväl finansiering som styrning från staten och i förlängningen regeringen. Och att kriminologin i Sverige innehåller många inslag av ideologisering. Jag förnekar inte att det ligger något i det, men jag tror ändå på BRÅ:s data och jag dömer inte ut kriminologer överlag som ohederliga.

BRÅ kommenterar utvecklingen:

”Antalet offer för fullbordat dödligt våld har minskat med en tredjedel från början av 1990-talet till början av 2010-talet. Under åren 1990-1994 blev i snitt 105 personer per år offer för dödligt våld, motsvarande siffra för åren 2000-2004 är i snitt 95 personer per år och åren 2010-2014 i snitt 80 personer per år.

– Minskningen gäller både alkoholrelaterade fall av dödligt våld mellan män, och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, säger Sven Granath, utredare på Brå. Det alkoholrelaterade våldet har minskat ända sedan 1990-talet, men det är först sedan mitten av 00-talet som vi ser minskningar av det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer. Från tidigare i snitt 17 offer per år till i snitt 13 per år under 2008-2013.

Dödligt våld med illegala skjutvapen har ökat i storstäderna

I storstadslänen har användningen av illegala enhandsvapen vid kriminella konflikter ökat kontinuerligt. Framför allt är det i Skåne och Västra Götaland som det dödliga skjutvapenvåldet inom ramen för kriminella konflikter har ökat. I Stockholms län har däremot nivån varit mer oförändrad över tid. En påtagligt hög andel av det dödliga skjutvapenvåldet har också skett i storstadslänens socialt mest utsatta områden.

– En förklaring till ökningen av illegala enhandsvapen kan vara att vissa typer av organiserad brottslighet har ökat. Det finns också indikationer på att det under en längre tid pågått en ökad införsel av illegala vapen i Sverige. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 9 av 10 fall av dödligt våld sker i andra sammanhang än vid kriminella konflikter med skjutvapen, säger Sven Granath.

Dödligt våld med legala vapen har minskat påtagligt

Det dödliga våldet som sker utanför den kriminella miljön har minskat. Det gäller främst dödligt våld med legala jakt- och andra tvåhandsvapen som sker inom ramen för familje- eller partnervåld. Den typen av skjutvapenvåld har totalt sett närmare halverats sedan mitten av 1990-talet, såväl i länen utanför storstadsregionerna som i storstadslänen.

Dödliga gängkriminella skjutningar ökar, men det uppvägs alltså av minskad förekomst av spritdråp och minskade fall av jägaren som skjuter ihjäl familjen med hagelbrakaren.

Jag behöver nog inte vara övertydlig här, eller försöka belägga det självklara. För vem som helst inser att spritdråparna och jaktvapenmördarna (som minskar i antal) i regel har en annan typ av etniskt och kulturellt ursprung än de gängkriminella mördarna (som ökar i antal).

Skulle vi inte ha släppt in de gängkriminella eller deras föräldrar skulle Sverige varit ännu mer förskonat från dödligt våld. Det kan även bli värre framöver.

Det är nämligen möjligt att det ökade inflödet av unga män från utpräglade våldskulturer gör att år 2015 i bilden ovan inom en snar framtid kommer att ses som ett tragiskt trendbrott i Sverige. Medan dödligt våld fortsatte att minska i våra grannländer.