I morgon blir Sverige lite mindre attraktivt att söka asyl i

asylartiklar

Bildkollage från Tobbes mediablogg.

I morgon förväntas en stor majoritet av Riksdagen rösta igenom en samling av förslag som kommer att göra Sverige lite mindre attraktivt att söka asyl i. Riksdagens hemsida skriver:

Sverige ska tillfälligt införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas och försörjningskraven skärpas. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det förslaget från regeringen. Samtidigt vill utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om urvalet av så kallade kvotflyktingar.

Det kommer att bli demonstration mot omröstningens förväntade resultat utanför Riksdagen. Idag kraftsamlar medierna med artiklar som kritiserar förslagssamlingen med anklagelser, brösttoner och snyfthistorier. Det spelar ingen roll. Sveriges tid med öppna dörrar för asylinvandrare är förbi, åtminstone för detta årtionde. Det är ingen allmän mänsklig rättighet att bo i just Sverige. Jag hör till dem som tror att lösningarna inte är tillfälliga, utan kommer att permanentas. Vilket jag välkomnar, och hoppas på fler snara beslut i denna nyligen inslagna riktning.

Vi behöver inte mer religiös fundamentalism, fler terrorister, fler gruppvåldtäkter, fler gängkriminella, fler utanförskapsområden, fler personrån, fler balkongflygningar och andra hedersmord, fler analfabeter, fler socialbidragstagare, fler brottsbelastade asylboenden, större skattefinansierade statsanslag till Migrationsverket, eller mer sexuellt ofredande i simhallar och på festivaler. Utan mindre och färre. Ett avgörande steg för att uppnå det är att åtgärda asylinflödet och de så kallade ”pull-faktorerna” som gör att asylsökare åker till just Sverige av alla länder.