Européerna oroas över att asylinvandring ökar terrorrisken

europaportal

Europaportalen publicerade denna nyhet härom veckan, utan att den fick någon större uppmärksamhet i övrig press. Läs hela artikeln här.

Annonser

Till manlighetens försvar

Detta inlägg skulle kunna försvara kvinnligheten eller mänskligheten, men det får någon annan göra. Anledningen till inlägget är inte att män är bättre än kvinnor eller tvärtom, utan för att manligheten, eller maskuliniteten, ständigt kritiseras i svensk offentlig debatt.

Destruktiv maskulinitet ger till exempel 18 300 Google-träffar medan destruktiv manlighet ger 15 600 träffar.

Låt oss börja med att konstatera att manligheten inte är någon social konstruktion, utan en produkt av evolutionen, utmejslad genom årmiljoner för att anpassa människan till överlevnad och fortplantning. Denna studie ger följande skillnader mellan män och kvinnor när det gäller fysisk styrka:

styrka

Män är alltså bättre anpassade än kvinnor för närkamp. Naturen är skoningslös, och under större delen av människans existens har det varit en optimal anpassning att dela upp könsrollerna så att männen har ansvarat för exempelvis närstrid och kvinnorna för exempelvis barnafödande.

Men det är inte bara könsrollerna som evolutionen har mejslat ut. För att klara av de könsspecifika rollerna har även skillnader mellan män och kvinnor utvecklats när det gäller egenskaper och karaktärsdrag. Denna studie tar upp sådana skillnader. Minustecken i tabellen nedan anger ett tvärkulturellt (biologiskt) manligt karaktärsdrag, medan inget minustecken anger ett kvinnligt karaktärsdrag. En eller flera asterisker (*) betyder att skillnaden är signifikant.

karaktarsdrag

Män är alltså exempelvis mer riskbenägna än kvinnor. Det kan yttra sig i att vissa män ägnar mindre tid åt produktion och mer åt att uppfinna nya saker. Denna studie visar att fler än 90% av patenten tas av män.

Ett fåtal av många exempel på manliga uppfinningar genom historien är:

Glödlampan

Fotografiet

Internet

Persondatorn

Penicillinet

Smittkoppsvaccinet

Malariamedicin

Listan kan göras lång. Alla som ser manlighet som övervägande destruktiv borde omedelbart bojkotta alla manliga uppfinningar.

Eller som professorn, filosofen och feministen Camille Paglia fomulerar det:

”Om civilisationen skulle ha lämnats i kvinnliga händer, skulle vi fortfarande bo i gräshyddor”.