Åldersbedömning: Magnetröntgen* har redan nu långa väntetider

Riksmedicinalverket har alltså beslutat att åldersbedömning av asylsökande ska göras med magnetresonanstomografi/magnetkamera (MR) av knä och röntgen av tänder. Läkaren Mattias har en blogg där han kritiserar just MR av följande skäl:

”det är omöjligt att MR-undersöka (tio)tusentals ensamkommande. Det finns en enorm kapacitetsbrist när det gäller MR i Sverige idag, långa väntetider, få scanners och få radiologer. Det finns ännu färre som kan göra åldersbedömning med hjälp av MR, om ens någon (?). Därför måste man först etablera några ”centers of excellence” med certifierad utrustning och personal. Dessa måste utbildas och examineras, vilket kommer att ta minst ett år att genomföra, och man kommer hela tiden att behöva trängas med all annan MR-verksamhet i Sverige, tumörutredningar, MS-patienter, strokepatienter etc, så infrastrukturen kommer inte att vara på plats på flera år (återigen min spekulation).
På så sätt kommer hela åldersbedömningsfrågan i praktiken att läggas i malpåse”.
Tyvärr har jag inte hittat någon rikstäckande väntetidsdatabas för MR, men Landstinget Kronoberg redovisar sina väntetider här. För MR är väntetiden minst 18 veckor och för röntgen av skelett är väntetiden minst 4 veckor. Jag misstänker att det kan ha att göra med att kostnaden för röntgen är betydligt lägre än kostnaden för MR.

Vad händer då när tiotusentals påstått minderåriga ensamkommande asylsökande ska undersökas? Jo, väntetiderna skjuter förstås i höjden. Det är alltså lämpligare att använda röntgen av handled istället för MR av knä för åldersbedömning av två följande skäl:

– Väntetiderna är kortare och den nuvarande kapaciteten i vården är större.

Att tandröntgen ska göras är jag emellertid positiv till. Hursomhelst är det uppenbart att Rättsmedicinalverkets beslut måste följas av motsvarande investeringar i vården så att de föreslagna undersökningarna hinns med. Det borde inte vara omöjligt, eftersom en enda ensamkommande minderårig i runda tal kostar 1 miljon kronor om året. Om några av dem klassas som vuxna borde staten kunna spara mycket, i tillägg till att Sveriges ”pull-faktorer” för asylsökande minskar på sikt.

*Jag har fått påpekat att magnetröntgen är ett missvisande begrepp.

Annonser

Tänder och magnetröntgen knä – ett litet fall framåt

Rättsmedicinalverket har beslutat att tandundersökning och magnetröntgen av knät ska börja användas som metod för åldersbedömning av ensamkommande. Det kan tyckas smått obegripligt att inte röntgen av handled ersatte magnetröntgen av knä på grund av det starka vetenskapliga stöd som finns bakom det förstnämnda. Men det var antagligen en politisk kompromiss – den barnfetmaexpert och Miljöpartist som har utnämnts som riksledande expert på åldersbedömningar verkar ha magnetröntgen av knä som käpphäst.

Många har reagerat på att ålderstesterna är frivilliga. Men som migrationsminister Morgan Johansson har sagt, så ligger bevisbördan för uppgift om ålder hos den asylsökande. Att inte medverka i ålderstest ska som jag förstår det vara belastande för den som söker asyl som påstått minderårig.

Därför ser jag Rättsmedicinalverkets beslut som ett litet fall framåt.

Bloggat: Äsiktsfacit

Kombinerade metoder är bäst vid åldersbedömning

Mitt förra inlägg handlade om medicinsk åldersbedömning av ensamkommande och ungdomsbrottslingar utan trovärdiga och giltiga ID-handlingar. Kritiken mot tandundersökningar har varit att det är ett för ”trubbigt” instrument för att bedöma ålder. Ändå finns det en undersökning [1] som sammanställer studier om tandundersökningar och visar att de kan fastställa med ca 90% säkerhet om en person är över 18 år eller inte. Denna review täcker många etniciteter och stater.

Kombinerade metoder ger ännu högre säkerhet. Denna studie [2] visar att marockanska individer kan åldersbestämmas säkrare med både handleds- och tandundersökning än om bara tänderna undersöks.

Och denna studie [3] visar att handledsundersökning är säkrare än tandundersökning. Kombinationen är ännu säkrare. Om en handledsundersökning ger 92,5% säkerhet och tandundersökningen 90% säkerhet så ger kombinationen en ca 97,5% säkerhet. Det är betydligt över den nivå som allmänt brukar användas – 95% säkerhet är ganska vedertaget.

Metoderna finns där. Att motståndet mot dem ändå vinner gehör visar att frågan är politisk och inte medicinsk.

[1] Roberts et al., 2015. Länk.

[2] Garamendi et al., 2005. Länk.

[3] Gelbrich et al., 2015. Länk.

Åldersbedömningssången

(Melodi: Huvud, axlar, knä och tå. Kan utföras med rörelser.)

Vet du inte hur gammal du är
Datortomografi är nästan inget besvär
Visa ditt nyckelben och lägg dig ned
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visa ditt nyckelben och lägg dig ned
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Sen är det dags för visdomstandkontroll
En panoramafilm är det som spelar roll
I tandläkarstolen, slå dig ned
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
I tandläkarstolen, slå dig ned
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Handleden undersöks med röntgenmetod
Det gör inte ont, det rinner inget blod
Snart får du ett slutgiltigt besked
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Snart får du ett slutgiltigt besked
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Dessa tre steg är AGFAD:s metodik
Gäller i Tyskland och Österrik*
Världsledande, vältestad och bred
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Världsledande, vältestad och bred
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Sången är inspirerad av: Schmeling et al. (2016)
Dtsch Arztebl Int., 113(4): 44–50.

*Även i några fler europeiska stater.

Bloggat: Toklandet