Kombinerade metoder är bäst vid åldersbedömning

Mitt förra inlägg handlade om medicinsk åldersbedömning av ensamkommande och ungdomsbrottslingar utan trovärdiga och giltiga ID-handlingar. Kritiken mot tandundersökningar har varit att det är ett för ”trubbigt” instrument för att bedöma ålder. Ändå finns det en undersökning [1] som sammanställer studier om tandundersökningar och visar att de kan fastställa med ca 90% säkerhet om en person är över 18 år eller inte. Denna review täcker många etniciteter och stater.

Kombinerade metoder ger ännu högre säkerhet. Denna studie [2] visar att marockanska individer kan åldersbestämmas säkrare med både handleds- och tandundersökning än om bara tänderna undersöks.

Och denna studie [3] visar att handledsundersökning är säkrare än tandundersökning. Kombinationen är ännu säkrare. Om en handledsundersökning ger 92,5% säkerhet och tandundersökningen 90% säkerhet så ger kombinationen en ca 97,5% säkerhet. Det är betydligt över den nivå som allmänt brukar användas – 95% säkerhet är ganska vedertaget.

Metoderna finns där. Att motståndet mot dem ändå vinner gehör visar att frågan är politisk och inte medicinsk.

[1] Roberts et al., 2015. Länk.

[2] Garamendi et al., 2005. Länk.

[3] Gelbrich et al., 2015. Länk.

Annonser