Tänder och magnetröntgen knä – ett litet fall framåt

Rättsmedicinalverket har beslutat att tandundersökning och magnetröntgen av knät ska börja användas som metod för åldersbedömning av ensamkommande. Det kan tyckas smått obegripligt att inte röntgen av handled ersatte magnetröntgen av knä på grund av det starka vetenskapliga stöd som finns bakom det förstnämnda. Men det var antagligen en politisk kompromiss – den barnfetmaexpert och Miljöpartist som har utnämnts som riksledande expert på åldersbedömningar verkar ha magnetröntgen av knä som käpphäst.

Många har reagerat på att ålderstesterna är frivilliga. Men som migrationsminister Morgan Johansson har sagt, så ligger bevisbördan för uppgift om ålder hos den asylsökande. Att inte medverka i ålderstest ska som jag förstår det vara belastande för den som söker asyl som påstått minderårig.

Därför ser jag Rättsmedicinalverkets beslut som ett litet fall framåt.

Bloggat: Äsiktsfacit

Annonser