Dan Eliasson släppte in ungefär lika många som regeringen vill skicka hem

Riksrevisionen har släppt rapport om hur Polismyndigheten hanterade förra höstens migrantströmmar till Sverige. Ur rapporten:

I september informerade polisregionerna Syd och Väst gränspolissektionen på polisens Nationella operativa avdelningen, Noa, samt den nationella staben för den särskilda händelsen Alma (se mer nedan om Alma) om att de såg ett behov av gränskontroller för att skapa ordning i flödet av migranter. Enligt uppgift var samtliga regionala gränspolissektioner i mitten av september överens om att det fanns ett behov av att återinföra gränskontroller. Även Polismyndighetens nationella operativa ledningsgrupp (NOLG) bedömde i september att ”vi är nära ett läge där polisen bör framföra ett förslag till regeringen avseende gränskontroll, partiell koncentrerad till ett par platser i Sverige – främst Syd”, även om det skulle vara en stor ansträngning på personalnumerären inom polisen.

I slutet av september presenterade Noa:s gränspolissektion tre handlingsalternativ för rikspolischefen; oförändrat läge, ökad inre utlänningskontroll respektive återinförd gränskontroll. I promemorian uppgavs att ett allvarligt hot enligt kodex om Schengengränserna ”torde föreligga” och att gränskontroller troligen var en mer effektiv åtgärd än utökade inre utlänningskontroller. I början av oktober fanns det enligt Noa:s gränspolissektion indikationer från ledningen på att gränskontroller skulle återinföras. Den 21 oktober meddelade dock gränspolissektionen vid Noa polisregionerna att rikspolischefen inte ansåg att läget var sådant att Polismyndigheten kunde besluta om att återinföra gränskontroller. Polismyndigheten gjorde inte heller någon framställan om återinförda gränskontroller till regeringen. Efter detta gick beredskapen för att återupprätta gränskontroller ned. När beslutet sedan fattades av regeringen den 12 november 2015 blev flera berörda överraskade.

Rikspolischef Dan Eliasson hade alltså med stöd från interna underrättelser kunnat föreslå gränskontroll till regeringen redan i september, men han lämnade inte något förslag alls, utan regeringen fattade beslutet den 12 november.

Hur många kom under dessa två månader? Det vet vi inte eftersom vi inte hade gränskontroller, men antalet asylsökande uppgick till cirka 80000. Det kan förstås vara en underskattning av antalet som kom hit, eftersom vissa – marockaner, rumäner och senegaleser exempelvis – som inte ser sig ha en chans att få asyl, kanske inte heller söker asyl.

asyl

Cirka 80000, ja, det är ju ungefär lika många som regeringen vill skicka hem.

Läs mer – Gudmundson i SvD: ”Dan Eliasson stoppade gränskontroller”.

Iotakt: Proffset

Annonser