Kvinnors utsatthet för sexualbrott har fördubblats på fem år

Från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Siffrorna bygger på årliga intervjuer med 12 000 personer i åldrarna 16-79 år.

bra

Annonser