Utvandring av kompetens och skattebetalare – ett annat hot mot välfärden

Att invandringen till Sverige har varit rekordhög de senaste åren känner nog de flesta till. Mindre känt är att även utvandringen är rekordhög, högre i antal än under emigrantvågorna på 1800-talet. En komprimerad graf från SCB (klicka på länk för längre tidsserie) ser ut så här:

utvandr

Vilka är det som utvandrar då? Rapporten ”Riskerar Sverige en kompetensdränering” från år 2000 skrev:

”Statistik visar att det är fler högskoleutbildade som flyttar från Sverige än till Sverige. Vi har en omfattande emigration av forskare, ingenjörer, ekonomer och andra som utgör en spetskompetens inom olika områden. Om allt fler välutbildade väljer att lämna landet (i förhållande till antalet högutbildade som kommer till Sverige) skulle det få negativa konsekvenser för svenskarnas välfärd. En direkt effekt blir att skatteunderlaget för såväl framtida pensioner som annan välfärd minskar. En mer långsiktig effekt är minskade tillväxtförutsättningar för ekonomin i dess helhet”.

Färskare siffror finns i boken ”Svenska utlandsröster” från 2016, som är en del av Göteborgs universitets SOM-undersökning. Den visar att de mest populära länderna att utvandra till är Norge, Danmark, Storbritannien, USA, Finland och Tyskland.

Typiskt för utvandrarna är att de är mer högutbildade, har bättre privatekonomi, och har en hög andel som är företagare eller har en arbetsledande ställning. Främsta skälet att flytta utomlands är att förvärvsarbeta där. Det de ser som allra sämst med Sverige är skatterna. Dock tillfrågades personerna i undersökningsmaterialet inte om vissa andra flyttorsaker som minskad trygghet i Sverige, höjd levnadsstandard utomlands eller liknande.

Förra året släppte Sveriges kommuner och landsting (SKL) en uppmärksammad ekonomirapport som sammanfattade:

”I vårens rapport kan vi konstatera att det ekonomiska läget är fortsatt bekymmersamt i sektorn. Många kommuner och landsting brottas med under – skott och ett kraftigt kostnadstryck. En aktuell fråga som ges stort utrymme i denna rapport är de utmaningar som den stora invandringen innebär för kommunsektorn. Den senaste befolkningsprognosen från scb visar förutom på en stor invandring också på ett ökat antal äldre och skolbarn i den svenska befolkningen”.

Rapporten räknade med skattehöjningar på 1,82 kronor på en hundralapp i genomsnitt. Detta från en redan hög skattenivå.

Vad händer om skatterna höjs som SKL aviserar, välfärden försämras ytterligare, och allt fler områden blir oattraktiva att bo eller vistas i på grund av hög brottslighet och ett allt större inslag av vålds-, heders- och klankulturer som är främmande för Sverige? En risk är att det leder till att fler skattebetalare flyttar från Sverige, medan företrädesvis bidragstagare flyttar hit. Att skattebasen eroderas ytterligare.

Och som vi har sett ovan, det är de mest välbärgade och högutbildade som är mest benägna att lämna landet.

Annonser

3 reaktioner till “Utvandring av kompetens och skattebetalare – ett annat hot mot välfärden

 1. En stor del av de högutbildade som flyttar från Sverige är sannolikt anställda i svenska multinationella företag (Volvo, SKF, SCA, Atlas Copco, Electrolux m fl, m fl), som under några år arbetar utomlands som ett led i sin karriär. De allra flesta flyttar hem igen. På samma sätt flyttar många högutbildade hit, anställda i svenska eller utländska företag utomlands, som på samma sätt arbetar några år i Sverige, och sen flyttar tillbaka till sina hemländer. Inget konstigt med det. Det som är avgörande för Sveriges försörjningsförmåga är hur många högutbildade svenskar som flyttar ut permanent, och alltså aldrig kommer tillbaka. Detta framgår inte av statistiken, så vi vet inte. Jag gissar dock att det är en minoritet. Det är dock inte denna typ av migration som är huvudproblemet. Huvudproblemet är att vi har en stor mängd av lågutbildade från ett antal dysfunktionella länder (Syrien, Irak, Eritrea, Afghanistan, Etiopien m fl), som i antal vida överstiger migrationen bland högutbildade. Och ju ju fler lågutbildade, svårintegrerade personer som ackumuleras i landet, desto mer frestar det på Sveriges långsiktiga försörjningsförmåga, och vår förmåga att upprätthålla vår ställning som kunskapsnation. Och här går utvecklingen åt helt fel håll!

  Gilla

  1. Ligger mycket i det. Det är värt att poängtera att åldrarna kring 40 är mest representerade bland utlandssvenskarna. Även om de flyttar tillbaka har de tillbringat några av sina mest produktiva år utomlands och de minst produktiva åren i Sverige. Håller med om att invandringen är ett större problem än utvandringen just nu – jag ville bara flagga för vart kurvan pekar. Om man inte kan undgå rån, gruppvåldtäkter etc på Östermalm och Vellinge (vi är snudd på där redan) och levnadsstandarden är högre utomlands så kanske utvandringen blir ett problem.

   Gilla

   1. Ja, det vore riktigt illa om högutbildade, högproduktiva svenskar väljer att fly landet pga de problem du pekar på. Det är förmodligen denna grupp av människor som har störst möjlighet att flytta utomlands, och finna ett bra jobb där. Hoppas (och tror) att vi inte är där än, men vem vet hur det ser ut om 10 år.

    Gilla

Kommentarer är stängda.