De stora migrationsströmmarna har antagligen bara börjat

befolkning

De migrationsströmmar till Europa som vi har sett de senaste åren har antagligen bara börjat. Grafen här ovanför visar FN:s befolkningsprognos 2015, genom FN-organet ESA. Data finns här. Europas befolkning förutspås minska, medan framför allt Afrikas befolkning förutspås öka kraftigt. Det beror på höga födelsetal, minskad dödlighet i ung ålder, och en stor andel ung befolkning i Afrika.

En prognos innehåller förstås osäkerheter. Men ESA skriver ändå så här om den troliga afrikanska befolkningsökningen:

”A rapid population increase in Africa is anticipated even if there is a substantial reduction of fertility levels in the near future. The medium variant projection assumes that fertility will fall from 4.7 children per women in 2010-2015 to 3.1 in 2045-2050, reaching 2.2 by 2095-2100. After 2050, Africa is expected to be the only major area still experiencing substantial population growth. As a result, Africa’s share of global population is projected to grow to 25 per cent in 2050 and 39 per cent by 2100”

Det finns även en engelsk Wikipedia-artikel om denna prognos och andra liknande prognoser. På svenska kan man läsa mer hos exempelvis SCB, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Svenska Yle och Göteborgsposten.

Afrikas ekonomiska förutsättningar kommer antagligen också  att förbättras framöver. Men det är trots allt förbättrade ekonomiska förutsättningar som har triggat de stora pågående migrationsströmmarna. Fler människor har råd att flytta med bättre ekonomi. Tekniska landvinningar som internet förbättrar även de praktiska möjligheterna, och ökar lockelsen att flytta genom att förmedla exempel på andra som lyckas nå hit. Det kommer att fortsätta löna sig för människor i Tredje Världen att söka lyckan i Europa, givet att europeiska väljare och politiker fortsätter att tillåta detta.

Eller som FN-organet ESA uttryckte det i samband med befolkningsprognosen:

”Large and persistent economic and demographic asymmetries between countries are likely to remain powerful generators of international migration within the foreseeable future”.

Den svenska och europeiska migrationsdebatten ser alltså ut att fortsätta, även för kommande generationer.

Annonser

2 reaktioner till “De stora migrationsströmmarna har antagligen bara börjat

  1. En intressant uppgift är hur graferna såg ut ursprungligen. I mitten av förra seklet var Afrikas befolkning endast ca. 200 miljoner människor. Europas befolkning var då mer än dubbelt så stor.
    I Sydafrika var de vitas andel av befolkning ca 25 procent.

    Vi står nu ca 50 år senare inför en demografisk bomb. Finns ingen möjlighet att Europa skulle kunna ta emot ens en bråkdel av befolkningstillväxten i Afrika och kunna behålla vår västerländska civilisation. Tar vi in afrikaner, får vi Afrika.

    Gilla

Kommentarer är stängda.