Sexualbrott och personrån skjuter i höjden

pr

Senaste Nationella Trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) är ingen uppmuntrande läsning. Den visar att personer som uppger sig ha blivit utsatt för brott är på uppåtgående, för vissa brottstyper kraftigt.

Andelen utsatta för sexualbrott har mer än tredubblats sedan 2010. Andelen utsatta för personrån har fördubblats på två år.

Tyvärr gör inte BRÅ någon ansats till att försöka förklara dessa uppgångar, varken i rapporten eller i media. Det ligger nämligen nära till hands att misstänka att de har att göra med den ökade asylinvandringen under de senaste åren, särskilt år 2015. Det är välkänt att utomeuropeiska män är kraftigt överrepresenterade när det gäller sexualbrott. Personrån begås inte sällan av pojkar eller unga män med asylbakgrund och i drogmissbruk, exempelvis marockaner (länk till svt.se) eller afghaner (länk till unt.se).

Annonser