Tilliten minskar med mångkulturen

tillit

Bilden kommer från bloggen Politologerna. Läs gärna hela deras inlägg.

Annonser

Forskningsstudie: Invandrare från länder med hög medel-IQ och låg andel muslimer har högst sysselsättningsgrad

Härom veckan släpptes en vetenskaplig studie av den dansk-brittiske forskaren Emil OW Kirkegaard i journalen Mankind Quarterly. Studien undersökte vilka faktorer som bäst förklarar invandrares sannolikhet att vara sysselsatta i skandinaviska länder, och fann att personens ursprungsland var den främsta faktorn bakom skillnader i sysselsättning. Att förstå artikelns sammanfattning kräver lite statistisk erfarenhet, så jag ska göra ett försök att förklara. Sammanfattningen:

”Employment rates for 11 country of origin groups living in the three Scandinavian countries are presented. Analysis of variance showed that differences in employment rates are highly predictable (adjusted multiple R = .93). This predictability was mostly due to origin countries (eta = .89), not sex (eta = .25) and host country (eta = .20). Furthermore, national IQs of the origin countries predicted employment rates well across all host countries (r’s = 0.74 [95%CI: 0.30, 0.92], 0.75 [0.30, 0.92], 0.66 [0.14, 0.89] for Denmark, Norway and Sweden, respectively), and so did Muslim % of the origin countries (r’s =-0.80 [-0.94,-0.43],-0.78 [-0.94,-0.37],-0.58 [-0.87,-0.01])”.

Ett minustecken framför siffrorna betyder ett negativt samband, medan en avsaknad av minustecken betyder ett positivt samband.

Alltså:

Invandrare med högst benägenhet att vara sysselsatta kom från länder med hög genomsnitts-IQ och från länder med en låg andel muslimer.

Och omvänt:

Invandrare med lägst benägenhet att vara sysselsatta kom från länder med låg genomsnitts-IQ och från länder med en hög andel muslimer.