Rapport: Rekrytering till våldsbejakande islamism sker på ungdomsgården

Barnombudsmannen har nyligen släppt en rapport om barn och ungdomar nära våldsbejakande islamism. Det är en intervjustudie som klargör att några gemensamma nämnare för dem som rekryteras är:

  • Oengagerade föräldrar
  • Utanförskap
  • Våld
  • Kriminalitet

Många som blir våldsbejakande islamister är alltså ofta dessförinnan redan kriminella, vilket vi även har sett bland många av dem som har begått terrordåd i Europa.

En annan intressant detalj rapporten skriver om är var rekryteringen sker: ofta på ungdomsgården.

Hur och var rekrytering sker
När barnen pratar om var rekrytering till våldsbejakande
islamistiska grupper sker så nämner några ungdomsgården:
”På ungdomsgården. Så här det är… Alltså, Al-Shabaab, de
anlitar flera personer därifrån. Det är många personer som
åker från ungdomsgården till Al-Shabaab”, säger Kalila. Hen
menar att rekryterarna är just på ungdomsgården av en
anledning: ”För att det finns många såhär ungdomssomalier,
och det är det de vill ha.”

Enligt barnen går det till så att äldre personer som barnen
tror är kunniga imamer kommer till ungdomsgården och
försöker övertyga dem till att ansluta sig:
”Alltså de tar några barn och säger till dem ’vi gör så här
och vi är så här bra’ och försöker hjärntvätta dem till att tro
att de är bra. Och sen går de och krigar med IS istället eller de
där dåliga grupperna. Och det är i alla fall det jag har hört,
att de kommer till såna här fritidsområdet och sen tar… eller
tar, typ hjärntvättar några barn så de kommer med”, berättar
Samar.
Samar nämner att barnen tror att dessa personer är imamer
och när vi frågar vad hen menar förklarar Samar:
”Jag tror inte det, men så här, alltså de försöker klä sig som
de är.”

Så några slutsatser mot bakgrund av rapporten:

  • Begränsa inflödet till Sverige av människor med rötter i islamistnära kulturer.
  • Bekämpa kriminalitet hårdare.
  • Nolltolerans för våld mot barn.
  • Satsningar på fritidsgårdar kan paradoxalt sett skapa rekryteringsplatser för våldsbejakande islamism.
Annonser