Sveriges koldioxidutsläpp i ett internationellt perspektiv

Ett dåligt känt faktum är att Sverige per person släpper ut mindre koldioxid till atmosfären än genomsnittet i världen. I Qatar släpper genomsnittspersonen ut 9,5 gånger så mycket som i Sverige. Data från OECD här och nedan i figuren. Koldioxid kan orsaka klimatförändringar, om man ska tro expertisen på området överlag.

Men regeringen slår sig underligt nog inte för bröstet för det. Istället vill regeringen minska utsläppen av växthusgaser ytterligare och göra Sverige ”koldioxidneutralt” till år 2050.

Detta medan den internationellt kanske mest erfarne svenske klimatforskaren, professor Lennart Bengtsson, flaggar för att kostnaderna för det kan bli orimligt höga. Han menar att det bästa Sverige kan göra i klimatfrågan är att exportera teknologi som minskar utsläppen av växthusgaser.

En jämförelse mellan Sveriges koldioxidutsläpp per person och motsvarande siffror för världen och världens 11 mest utsläppande stater (räknat per invånare).

 

oecd

Länk till Ulsans blogg om detta och fler kommentarer.

Annonser

Majoriteten vill förbjuda muslimska böneutrop

I dag har tillstånd getts till böneutrop från en moské i Växjö. Den lokala imamen säger till tidningen Dagen att han är glad:

– Vi skulle vilja ha fler utrop i Sverige.

Samma tidning har tidigare publicerat en artikel av den tidigare imamen Tomas Samuel, som beskriver böneutropet, Adhan, så här och citerar en religiös skrift:

”Adhan är en mycket viktig ritual i religionsutövningen av islam, man kan likna det vid den muslimska flaggan och utropet visar att folket i staden är muslimer. Det är också viktigt för proklamationen av Allahs ord och på så sätt manifestera Allahs religion (islam)”.

Det är viktigt att komma ihåg att tillstånd kan återkallas. Så skedde i Tyskland tidigare i år efter att folk som bor i närheten av böneutropet har klagat, skriver Deutsche Welle.

Många på vänsterkanten har beskrivit dagens beslut som en demokratisk seger. Det är en underlig beskrivning eftersom demokrati i någon mån förutsätter att majoritetens vilja gäller.

Och majoriteten är emot böneutrop.

I mars skrev SvD:

”En majoritet i Sverige vill förbjuda muslimska böneutrop, enligt en Sifo-undersökning som publiceras av TV4 Nyheterna. Drygt 1 000 personer har besvarat frågan ‘Tycker du att muslimska böneutrop ska vara tillåtna eller förbjudna i Sverige?’ och 60 procent ansåg att de ska vara förbjudna.

21 procent av de tillfrågade tycker att de ska vara tillåtna och 19 procent är tveksamma eller vet inte.

Undersökningen har gjorts genom webbintervjuer den 15 och 16 mars”.