Bilbrändernas utveckling i Sverige

bilbrand

Data via denna MSB-länk.

Relaterade citat från etablerade medier:

 

”Bilbränderna i utanförskapsområdena driver upp försäkringspremierna” (Smålandsposten).

 

”Men vissa förorter till Stockholm, Göteborg och Malmö hade långt över 200 bilbränder per 100 000 invånare och år. Det handlar främst om kommuner och stadsdelar med många utlandsfödda som har liten kontakt med majoritetsbefolkningen, enligt Bo Malmberg, som är professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien” (Forskning och Framsteg).

 

”Bilbränder och stenkastande ungdomar har kommit att bli ett plågsamt huvudbry för det svenska samhället. Frågan är nu inte längre om, utan när en brandman, polis eller en ambulansförare faller offer för tonåringarnas meningslösa och livsfarliga fritidssyssla.

En del menar att upprinnelsen till ilskan i förorterna är medborgarnas missnöje och uppror mot den misslyckade integrationspolitiken.

Ja, en del av svårigheterna i utsatta områden kan säkert förklaras med invandrarnas utanförskapskänsla (…)” (Aftonbladet).

 

”Även på den tiden som Rinkeby lyftes som ett föredöme fanns problem; att arbetslöshet och kriminalitet tenderar att vara högre i invandrartäta förorter än i resten av riket är knappast ett nytt fenomen. Men det går inte att förneka att bilden av Rinkeby har förändrats. Från föredöme till skräckexempel. Det är sorgligt, men det är inte främst den förändrade bilden som är sorglig utan den faktiska verkligheten bakom.

Utvecklingen är inte heller unik för Rinkeby. Bilbränder och stenkastning har på många håll blivit vardagsmat och uppmärksammas inte sällan enbart med en notis. 53 områden i Sverige klassas av polisen som utsatta. 15 som extra utsatta; Rinkeby är ett av dem. Till de övriga hör även sex områden i Göteborg: Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet” (Göteborgsposten).

Annonser

Sveriges koldioxidutsläpp i ett internationellt perspektiv

Ett dåligt känt faktum är att Sverige per person släpper ut mindre koldioxid till atmosfären än genomsnittet i världen. I Qatar släpper genomsnittspersonen ut 9,5 gånger så mycket som i Sverige. Data från OECD här och nedan i figuren. Koldioxid kan orsaka klimatförändringar, om man ska tro expertisen på området överlag.

Men regeringen slår sig underligt nog inte för bröstet för det. Istället vill regeringen minska utsläppen av växthusgaser ytterligare och göra Sverige ”koldioxidneutralt” till år 2050.

Detta medan den internationellt kanske mest erfarne svenske klimatforskaren, professor Lennart Bengtsson, flaggar för att kostnaderna för det kan bli orimligt höga. Han menar att det bästa Sverige kan göra i klimatfrågan är att exportera teknologi som minskar utsläppen av växthusgaser.

En jämförelse mellan Sveriges koldioxidutsläpp per person och motsvarande siffror för världen och världens 11 mest utsläppande stater (räknat per invånare).

 

oecd

Länk till Ulsans blogg om detta och fler kommentarer.

Majoriteten vill förbjuda muslimska böneutrop

I dag har tillstånd getts till böneutrop från en moské i Växjö. Den lokala imamen säger till tidningen Dagen att han är glad:

– Vi skulle vilja ha fler utrop i Sverige.

Samma tidning har tidigare publicerat en artikel av den tidigare imamen Tomas Samuel, som beskriver böneutropet, Adhan, så här och citerar en religiös skrift:

”Adhan är en mycket viktig ritual i religionsutövningen av islam, man kan likna det vid den muslimska flaggan och utropet visar att folket i staden är muslimer. Det är också viktigt för proklamationen av Allahs ord och på så sätt manifestera Allahs religion (islam)”.

Det är viktigt att komma ihåg att tillstånd kan återkallas. Så skedde i Tyskland tidigare i år efter att folk som bor i närheten av böneutropet har klagat, skriver Deutsche Welle.

Många på vänsterkanten har beskrivit dagens beslut som en demokratisk seger. Det är en underlig beskrivning eftersom demokrati i någon mån förutsätter att majoritetens vilja gäller.

Och majoriteten är emot böneutrop.

I mars skrev SvD:

”En majoritet i Sverige vill förbjuda muslimska böneutrop, enligt en Sifo-undersökning som publiceras av TV4 Nyheterna. Drygt 1 000 personer har besvarat frågan ‘Tycker du att muslimska böneutrop ska vara tillåtna eller förbjudna i Sverige?’ och 60 procent ansåg att de ska vara förbjudna.

21 procent av de tillfrågade tycker att de ska vara tillåtna och 19 procent är tveksamma eller vet inte.

Undersökningen har gjorts genom webbintervjuer den 15 och 16 mars”.

Danmark: Icke-västliga invandrarmän är 6 gånger så sannolika som våldtäktsmän som män med danskt ursprung

För knappt ett år sedan släppte det danska justitieministeriet en rapport* om mäns brottsbenägenhet, med särskilt fokus på icke-västligt ursprung och sexualbrott.

Rapporten är inte så tydlig med att denna grupp är överrepresenterade vid våldtäkt – det har redan tidigare rapporter visat, skriver författarna. Men med siffror i tabell 3 och 4 går det enkelt att räkna ut brottsbenägenheten i förhållande till invånarantal.

Antalet män med danskt ursprung: 1 956 918 varav 333 dömdes för våldtäkt 2010-2015.

Antalet icke-västliga invandrarmän: 130 936 varav 129 dömdes för våldtäkt 2010-2015.

(129 / 130 936) / (333 / 1 956 918) = 5,8.

Icke-västliga invandrarmän är alltså knappt 6 gånger så sannolika som män med danskt ursprung att dömas för våldtäkt i dansk domstol.

Denna blogg har tidigare tagit upp den danska rapporten ”Voldtækt der anmeldes. Del IV: Mændene” som preciserar vilka länder våldtäktsmännen kommer från relaterat till hur många som bor i Danmark. Topprankningen är i fallande ordning Uganda, Somalia, Jordanien,Iran och Libanon, Marocko, Irak, Pakistan och Turkiet.

Mer i ämnet:

Sexualbrott och personrån skjuter i höjden

Fåfängt att mörka invandrares höga brottslighet

*Om länken inte fungerar går det säkert att websöka på rapportens titel: ”Gerningsmænd og gerningssituationer i sager om voldtægt og andre seksualforbrydelser”.

Den moderna feministiska traditionen att plagiera

Året var 2003 och Fi-grundaren och partiledaren Gudrun Schyman anlitades som krönikör i Kristianstadsbladet. Hennes första krönika, som fortfarande finns på nätet, handlade delvis om traditionella könsroller i hemmet. Men läsare hörde av sig och berättade att de hade läst texten förut. Genom det udda dialektala ordet ”popcornbunkarna” gick texten att spåra och hade publicerats flera gånger tidigare, bland annat i tidningen Sveabladet år 2001. Gudrun Schyman sparkades som krönikör.

År 2003 hade tidningen Metro en helt annan feministisk krönikör, vid namn Alexandra Pascalidou. En av hennes krönikor hette ”Hola, det är rätt att blanda språk”, och var en översättning av en kolumn i LA Times två dagar tidigare, berättade tidningen Resumé.

Men Metro behöll henne som krönikör, tills hon åkte dit igen år 2015. Alexandra Pascalidou översatte och småändrade en poetisk text av den turkiske poeten Aziz Nesin och fick texten att framstå som sin egen. Skandalen blev ett faktum och Pascalidou sade upp sig. Metro kommenterade inte varför, skrev Resumé.

En tredje feminist som har blivit ertappad är Fi:s förra ordförande, doktoranden Viktoria Kawesa. Göteborgs universitet förklarade saken så här i september 2017:

”I höstas hölls en genuskonferens vid Linköpings universitet där Victoria Kawesa var en av huvudtalarna. Under Kawesas presentation upptäckte Therese Svensson, doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, att Kawesa använde material från en vetenskaplig artikel som Svensson skrivit, och även den magisteruppsats som artikeln baserades på, utan att citera eller referera till dessa”.

Victoria Kawesa dömdes senare till böter och skadestånd för upphovsrättsbrott, skrev Expressen.

Nu har en fjärde feminist uppmärksammats i riksmedia för misstänkt plagiat. Det är den hårfärgstarka handbollsspelaren och Aftonbladet-kolumnisten Linnéa Claeson (LC) som SR Medierna påstår har kopierat texter i två av sina kolumner från andra ställen.

Det sägs inte rent ut i radioprogrammet, men bloggen Toklandet har tidigare visat på tydliga likheter mellan Claesons kolumn ”Jag vill ha representation – på riktigt” och den amerikanska texten ”I want a dyke for president”.

Radioinslaget i SR Medierna handlar istället främst om den färska kolumnen ”Så tystar nationalismen kvinnorörelsen” som påstås ha allt för stora likheter med en rapport hon refererar till, från organisationen Kvinna till kvinna (KTK), en rapport med titeln ”Så tystas en kvinnorörelse”. Och ett online-verktyg för textjämförelser som jag har använt visar att SR Medierna har en klar poäng. Döm själv av dessa fem exempel.

LC: ”så riskerar framsteg som det har tagit generationer att erövra att gå förlorade”

KTK (s. 15): ”så riskerar framsteg som det har tagit generationer att erövra att gå förlorade”.

LC: ”Samtidigt visar rapporten att EU erbjudit överenskommelser och bistånd till flera av de stater som är inblandade i de mest brutala inskränkningarna mot civilsamhället”.

KTK (s. 13): ”Enligt en studie som Europaparlamentet publicerat har EU, (…)’erbjudit nya överenskommelser och bistånd till flera av de stater som är inblandade i de mest brutala inskränkningarna mot civilsamhället'”.

LC: ”Bidragande till denna utveckling i Sverige är riksdagspartiet Sverigedemokraterna med sin starka nationalism och konservativa familjepolitik med en traditionell syn på könsroller”.

KTK (s. 11): ”Sverigedemokraterna (SD) kom in i Sveriges riksdag 2010 med ett program grundat på en konservativ familjepolitik med en traditionell syn på könsroller”.

LC: ”Tvärtom har flera höga företrädare i partiet uttalat att jämställdhet är något typiskt svenskt som ingår i den svenska kulturen. I den retoriken bortser man från att dagens relativa jämställdhet är ett resultat av politiska processer som ofta initierats och drivits av kvinnorörelsen”.

KTK (s. 11): ”Snarare tvärtom. Enligt flera höga företrädare i partiet är jämställdhet något typiskt svenskt som ingår i den svenska kulturen. I den retoriken bortser man från att dagens relativa jämställdhet är ett resultat av politiska processer som ofta initierats och drivits av kvinnorörelsen”.

LC: ”men ändå för en politik som i praktiken trycker tillbaka reformer som syftar till att utjämna skillnader i kvinnors och mäns livsvillkor och garanterar kvinnors rätt till sin kropp”.

KTK, (s. 11): ”medan partiet i praktisk politik trycker tillbaka reformer som syftar till att utjämna skillnader i kvinnors och mäns livsvillkor och garanterar kvinnors rätt till sin kropp”.

Rapport: Rekrytering till våldsbejakande islamism sker på ungdomsgården

Barnombudsmannen har nyligen släppt en rapport om barn och ungdomar nära våldsbejakande islamism. Det är en intervjustudie som klargör att några gemensamma nämnare för dem som rekryteras är:

  • Oengagerade föräldrar
  • Utanförskap
  • Våld
  • Kriminalitet

Många som blir våldsbejakande islamister är alltså ofta dessförinnan redan kriminella, vilket vi även har sett bland många av dem som har begått terrordåd i Europa.

En annan intressant detalj rapporten skriver om är var rekryteringen sker: ofta på ungdomsgården.

Hur och var rekrytering sker
När barnen pratar om var rekrytering till våldsbejakande
islamistiska grupper sker så nämner några ungdomsgården:
”På ungdomsgården. Så här det är… Alltså, Al-Shabaab, de
anlitar flera personer därifrån. Det är många personer som
åker från ungdomsgården till Al-Shabaab”, säger Kalila. Hen
menar att rekryterarna är just på ungdomsgården av en
anledning: ”För att det finns många såhär ungdomssomalier,
och det är det de vill ha.”

Enligt barnen går det till så att äldre personer som barnen
tror är kunniga imamer kommer till ungdomsgården och
försöker övertyga dem till att ansluta sig:
”Alltså de tar några barn och säger till dem ’vi gör så här
och vi är så här bra’ och försöker hjärntvätta dem till att tro
att de är bra. Och sen går de och krigar med IS istället eller de
där dåliga grupperna. Och det är i alla fall det jag har hört,
att de kommer till såna här fritidsområdet och sen tar… eller
tar, typ hjärntvättar några barn så de kommer med”, berättar
Samar.
Samar nämner att barnen tror att dessa personer är imamer
och när vi frågar vad hen menar förklarar Samar:
”Jag tror inte det, men så här, alltså de försöker klä sig som
de är.”

Så några slutsatser mot bakgrund av rapporten:

  • Begränsa inflödet till Sverige av människor med rötter i islamistnära kulturer.
  • Bekämpa kriminalitet hårdare.
  • Nolltolerans för våld mot barn.
  • Satsningar på fritidsgårdar kan paradoxalt sett skapa rekryteringsplatser för våldsbejakande islamism.

Onödigt att förhala ålderstester

Kortversion: Åldersbedömningssången (”Visdomstand, nyckelben, handled”)

Längre version: Nu kommer ny kritik mot åldersbedömning av ensamkommande asylsökande som påstår att de är barn. Kritiken handlar om den ena av de två använda metoderna: magnetkameraundersökning av knät. Den andra metoden är visdomstandundersökning, som med fördel kan göras med panoramafilm.

Denna metod har väckt kritik, bland annat i SvD, vilket har följts av ramaskri hos ”Refugees Welcome”-politiker och -aktivister.

Magnetkamera knä är nämligen en skakig metod för att bestämma ålder. Varför den metoden antogs var att aktivistiskt lagda läkare som inte var experter på åldersbedömning förordade den som en finfin ny metod. Vill man vara konspiratorisk kan man tro att förslaget kom bara för att det senare skulle kunna kritiseras.

Behöver ålderstesterna då stoppas? Nej, men magnetkamera knä bör omedelbart ersättas av handledsröntgen och eventuellt även datortomografi av nyckelben.

Kort sagt: 1) Visdomstand, 2) handled, 3) nyckelben. En vältestad, erkänd, säker, kombinerad metod som används internationellt och förordas av expertnätverket AGFAD.

Källa till metoden: Schmeling et al. (2016),
Dtsch Arztebl Int., 113(4): 44–50.

SvD nämner själva Schmeling som en kritiker mot dagens svenska metoder.

Läs mer om ”irrfärden” om svenska åldersbedömningar i tidskriften Kvartal.

Forskningsstudie: Invandrare från länder med hög medel-IQ och låg andel muslimer har högst sysselsättningsgrad

Härom veckan släpptes en vetenskaplig studie av den dansk-brittiske forskaren Emil OW Kirkegaard i journalen Mankind Quarterly. Studien undersökte vilka faktorer som bäst förklarar invandrares sannolikhet att vara sysselsatta i skandinaviska länder, och fann att personens ursprungsland var den främsta faktorn bakom skillnader i sysselsättning. Att förstå artikelns sammanfattning kräver lite statistisk erfarenhet, så jag ska göra ett försök att förklara. Sammanfattningen:

”Employment rates for 11 country of origin groups living in the three Scandinavian countries are presented. Analysis of variance showed that differences in employment rates are highly predictable (adjusted multiple R = .93). This predictability was mostly due to origin countries (eta = .89), not sex (eta = .25) and host country (eta = .20). Furthermore, national IQs of the origin countries predicted employment rates well across all host countries (r’s = 0.74 [95%CI: 0.30, 0.92], 0.75 [0.30, 0.92], 0.66 [0.14, 0.89] for Denmark, Norway and Sweden, respectively), and so did Muslim % of the origin countries (r’s =-0.80 [-0.94,-0.43],-0.78 [-0.94,-0.37],-0.58 [-0.87,-0.01])”.

Ett minustecken framför siffrorna betyder ett negativt samband, medan en avsaknad av minustecken betyder ett positivt samband.

Alltså:

Invandrare med högst benägenhet att vara sysselsatta kom från länder med hög genomsnitts-IQ och från länder med en låg andel muslimer.

Och omvänt:

Invandrare med lägst benägenhet att vara sysselsatta kom från länder med låg genomsnitts-IQ och från länder med en hög andel muslimer.

Sexualbrott och personrån skjuter i höjden

pr

Senaste Nationella Trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) är ingen uppmuntrande läsning. Den visar att personer som uppger sig ha blivit utsatt för brott är på uppåtgående, för vissa brottstyper kraftigt.

Andelen utsatta för sexualbrott har mer än tredubblats sedan 2010. Andelen utsatta för personrån har fördubblats på två år.

Tyvärr gör inte BRÅ någon ansats till att försöka förklara dessa uppgångar, varken i rapporten eller i media. Det ligger nämligen nära till hands att misstänka att de har att göra med den ökade asylinvandringen under de senaste åren, särskilt år 2015. Det är välkänt att utomeuropeiska män är kraftigt överrepresenterade när det gäller sexualbrott. Personrån begås inte sällan av pojkar eller unga män med asylbakgrund och i drogmissbruk, exempelvis marockaner (länk till svt.se) eller afghaner (länk till unt.se).