Elcyklar och ”klimatsmart fest” i Sverige, ”kolkraftens renässans” i världen

Fira ditt nyår med ”klimatsmart fest”, second-handkläder och veganmat, skrev Expressen på nyårsafton. Katrineholmskuriren skrev igår om frön och biodynamisk odling som en del av ”klimatomställningen”. En av den förra svenska regeringens mest uppmärksammade och omdebatterade klimatsatsningar var elcykelpremien. Nyheter om svenskars livsstilsförändringar för klimatet är vardagsmat.

Vad som är mindre känt är dels att Sverige släpper ut mindre koldioxid (CO2) per person än det globala genomsnittet, vilket denna blogg har publicerat tidigare. Sverige är ”bäst i klassen” i OECD när det gäller att minska CO2-utsläpp från produktion. Vår elproduktion är till exempel i det närmaste fossilfri, med kärnkraft och vattenkraft som den huvudsakliga baskraften. Tyvärr har flera svenska kärnreaktorer lagts ned de senaste åren, och i år stänger ännu en reaktor ner, i Ringhals.

oecd

Samtidigt med denna utveckling pågår i världen dels något lika oomtalat, som kallas för ”the renaissance of coal” i forskningen, alltså ”kolkraftens renässans”. Till skillnad från elcyklar och veganmat är avvecklad kolkraft en nyckelfaktor för att bromsa globala klimatförändringar, enligt klimatpanelen IPCC.

Hur utvecklingen för kolkraften ser ut måste vi söka oss till engelskspråkiga källor för att få veta. Internationella Energiorganet IEA uppger att Asien står för en stor del av den globala kolkraften.

kol

Hur utvecklingen för kolkraft ser ut framöver förefaller vara något oklart. IEA skriver i alla fall i en färsk rapport att ”minskningar i Europa och USA tas ut av ökningar i Indien och andra asiatiska länder”.

Ska man tro den internationella nyhetsrapporteringen kan det vara värre än så. Kina bygger ny kolkraft som väntas producera mer än 250 gigawatt, skriver Forbes. Det motsvarar hela USA:s nuvarande kolkraftsproduktion, enligt en av de källor som Forbes länkar till. Indiens kolproduktion har ökat med tio procent på ett år, enligt India Times. Rysslands utvinning av fossilkol ökade 2018 med 5,9% till 433,4 miljoner ton, skrev nyhetsbyrån Tass. Statliga energibolaget PLN i Indonesien beräknar att de behöver elda ca 100 miljoner ton fossilt kol 2019, en ökning på ett år med 5,4 procent, uppgav Jakarta Post. Fossilt kol förväntas bli Australiens ledande exportprodukt under det pågående räkenskapsåret. Värdet av kolexport för förbränning väntas öka med 14,6% på ett år, uppgav Nikkei.com.

Men IEA ger alltså en mindre dramatisk bild. Trycket på investerarna att tänka på klimatet gör att den globala kolproduktionen förblir stabil, skriver organisationen.

Oavsett om det stämmer eller inte är det svårt att se hur IPCC:s kolminskningsscenarier ska kunna uppnås, med tanke på utvecklingen för kolkraft i Asien. Så här hemma tar vi oss nu en tur i bensinbilen och handlar kött till kvällens middag.

Annonser

Sverige fortsätter med migranttaxiverksamheten på Medelhavet när hjälporganisationerna lämnar

Att plocka upp nödställda migranter på Medelhavet och skeppa dem till Europa har två långsiktigt negativa följder. Den ena är att det skapas ett ökat dödligt incitament för fler västasiater och afrikaner att riskera livet i sjöodugliga farkoster. Chansen är ju större att de tar sig över. Information sprids snabbt idag om rådande förhållanden, även i låg- och medelinkomstländer. Att skeppa migranter till Europa istället för tillbaka till hemkontinenten kan skörda många tusentals liv. Den andra negativa följden är att Europa blir ännu mer tyngt av den skadliga klankultur som många migranter bär med sig och som manifesteras i hedersförtryck, hedersmord, blodshämnd, kriminella sammanslutningar, med mera.

Benämningen ”migranttaxi” för denna transportaktivitet kan ha myntats av den libyska regeringen härom året. Organisationer som Läkare utan gränser och Röda korset har ägnat sig åt denna verksamhet, men slutat. De europeiska medelhavsländerna vägrade nämligen, ett efter ett, att ge hamn till fartygen och låta migranterna gå i land. Till slut vägrade även det socialiststyrda Spanien att ta emot fartyget Aquarius, rapporterade El País. Detta var i mitten av augusti i år. I september skrev The Guardian att hjälporganisationerna hade upphört med transporterna på Medelhavet. Härom veckan meddelade Läkare utan gränser att de lägger ned verksamheten med Aquarius, skrev samma tidning.

Under samma tid har EU:s gränskontrollorgan Frontex bedrivit en liknande verksamhet, men i mindre skala. Den svenska kustbevakningen har varit en del av Frontex-styrkan. Härom veckan erkände statliga Kustbevakningen på Twitter:

”Vi har fört migranter i (sic) till Italien och Grekland”.

Det visar sig att den svenska Kustbevakningen ska fortsätta med denna verksamhet. I maj skickade myndigheten ett flygplan till Frontex’ styrka. Den 29 november i år beslutade den svenska övergångsregeringen att Kustbevakningen ska fortsätta bistå Frontex på Medelhavet till och med utgången av 2020.

Även rapporterat av: Dagens Juridik,  Fria Tider och Svegot.

Nya siffror om överrepresentation vid sexualbrott

Finländska tidningen Ilta-Sanomat har granskat ursprungsland och benägenhet att begå sexualbrott. För den som förstår svenska bättre än finska gör Hufvudstadsbladet en sammanfattning:

Ur granskningen framgår att afghanska och irakiska män är misstänka i sexualbrott 40 gånger så ofta som finländska män.

Syriska och turkiska män är 14 gånger så troliga som finländska män att misstänkas för sexualbrott, enligt tidningen. En förklaring är att de utomeuropeiska invandrarmännen har låga åldrar, men den kraftiga överrepresentationen kvarstår även om man kompenserar för det. Hufvudstadsbladet kommenterar:

Andra förklaringar som lyfts fram har att göra med kulturell bakgrund.

För några månader sedan gjorde Aftonbladet en mindre granskning, av gruppvåldtäkter. Antalet domar har nämligen mer än fördubblats på fyra år. Bland resultaten:

 • ”Våldtäktsmännen var oftast unga, och påverkade.

 • De kände sitt offer.

 • De flesta, 82 av 112, är födda i länder utanför Europa”.

 • ”27 av 112 dömda förövare är födda i Sverige, varav 13 av två svenskfödda föräldrar. 82 är födda utanför Europa.

 • Vanligaste medborgarskap är: Sverige (41), Afghanistan (25), Irak (9) och Somalia (7)”.

Även i den artikeln diskuteras kulturella förklaringar. En av gruppvåldtäktsmännen kommenterar:

”Hon är tjock, ful och värsta horan. Hon har haft sex med alla mina vänner”, säger en 16-åring som våldtog en berusad 13-årig flicka tillsammans med sin lillebror.

Tidigare inlägg om överrepresentation och brottslighet här och här.

Bilbrändernas utveckling i Sverige

bilbrand

Data via denna MSB-länk.

Relaterade citat från etablerade medier:

 

”Bilbränderna i utanförskapsområdena driver upp försäkringspremierna” (Smålandsposten).

 

”Men vissa förorter till Stockholm, Göteborg och Malmö hade långt över 200 bilbränder per 100 000 invånare och år. Det handlar främst om kommuner och stadsdelar med många utlandsfödda som har liten kontakt med majoritetsbefolkningen, enligt Bo Malmberg, som är professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien” (Forskning och Framsteg).

 

”Bilbränder och stenkastande ungdomar har kommit att bli ett plågsamt huvudbry för det svenska samhället. Frågan är nu inte längre om, utan när en brandman, polis eller en ambulansförare faller offer för tonåringarnas meningslösa och livsfarliga fritidssyssla.

En del menar att upprinnelsen till ilskan i förorterna är medborgarnas missnöje och uppror mot den misslyckade integrationspolitiken.

Ja, en del av svårigheterna i utsatta områden kan säkert förklaras med invandrarnas utanförskapskänsla (…)” (Aftonbladet).

 

”Även på den tiden som Rinkeby lyftes som ett föredöme fanns problem; att arbetslöshet och kriminalitet tenderar att vara högre i invandrartäta förorter än i resten av riket är knappast ett nytt fenomen. Men det går inte att förneka att bilden av Rinkeby har förändrats. Från föredöme till skräckexempel. Det är sorgligt, men det är inte främst den förändrade bilden som är sorglig utan den faktiska verkligheten bakom.

Utvecklingen är inte heller unik för Rinkeby. Bilbränder och stenkastning har på många håll blivit vardagsmat och uppmärksammas inte sällan enbart med en notis. 53 områden i Sverige klassas av polisen som utsatta. 15 som extra utsatta; Rinkeby är ett av dem. Till de övriga hör även sex områden i Göteborg: Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet” (Göteborgsposten).

Sveriges koldioxidutsläpp i ett internationellt perspektiv

Ett dåligt känt faktum är att Sverige per person släpper ut mindre koldioxid till atmosfären än genomsnittet i världen. I Qatar släpper genomsnittspersonen ut 9,5 gånger så mycket som i Sverige. Data från OECD här och nedan i figuren. Koldioxid kan orsaka klimatförändringar, om man ska tro expertisen på området överlag.

Men regeringen slår sig underligt nog inte för bröstet för det. Istället vill regeringen minska utsläppen av växthusgaser ytterligare och göra Sverige ”koldioxidneutralt” till år 2050.

Detta medan den internationellt kanske mest erfarne svenske klimatforskaren, professor Lennart Bengtsson, flaggar för att kostnaderna för det kan bli orimligt höga. Han menar att det bästa Sverige kan göra i klimatfrågan är att exportera teknologi som minskar utsläppen av växthusgaser.

En jämförelse mellan Sveriges koldioxidutsläpp per person och motsvarande siffror för världen och världens 11 mest utsläppande stater (räknat per invånare).

 

oecd

Länk till Ulsans blogg om detta och fler kommentarer.

Majoriteten vill förbjuda muslimska böneutrop

I dag har tillstånd getts till böneutrop från en moské i Växjö. Den lokala imamen säger till tidningen Dagen att han är glad:

– Vi skulle vilja ha fler utrop i Sverige.

Samma tidning har tidigare publicerat en artikel av den tidigare imamen Tomas Samuel, som beskriver böneutropet, Adhan, så här och citerar en religiös skrift:

”Adhan är en mycket viktig ritual i religionsutövningen av islam, man kan likna det vid den muslimska flaggan och utropet visar att folket i staden är muslimer. Det är också viktigt för proklamationen av Allahs ord och på så sätt manifestera Allahs religion (islam)”.

Det är viktigt att komma ihåg att tillstånd kan återkallas. Så skedde i Tyskland tidigare i år efter att folk som bor i närheten av böneutropet har klagat, skriver Deutsche Welle.

Många på vänsterkanten har beskrivit dagens beslut som en demokratisk seger. Det är en underlig beskrivning eftersom demokrati i någon mån förutsätter att majoritetens vilja gäller.

Och majoriteten är emot böneutrop.

I mars skrev SvD:

”En majoritet i Sverige vill förbjuda muslimska böneutrop, enligt en Sifo-undersökning som publiceras av TV4 Nyheterna. Drygt 1 000 personer har besvarat frågan ‘Tycker du att muslimska böneutrop ska vara tillåtna eller förbjudna i Sverige?’ och 60 procent ansåg att de ska vara förbjudna.

21 procent av de tillfrågade tycker att de ska vara tillåtna och 19 procent är tveksamma eller vet inte.

Undersökningen har gjorts genom webbintervjuer den 15 och 16 mars”.

Danmark: Icke-västliga invandrarmän är 6 gånger så sannolika som våldtäktsmän som män med danskt ursprung

För knappt ett år sedan släppte det danska justitieministeriet en rapport* om mäns brottsbenägenhet, med särskilt fokus på icke-västligt ursprung och sexualbrott.

Rapporten är inte så tydlig med att denna grupp är överrepresenterade vid våldtäkt – det har redan tidigare rapporter visat, skriver författarna. Men med siffror i tabell 3 och 4 går det enkelt att räkna ut brottsbenägenheten i förhållande till invånarantal.

Antalet män med danskt ursprung: 1 956 918 varav 333 dömdes för våldtäkt 2010-2015.

Antalet icke-västliga invandrarmän: 130 936 varav 129 dömdes för våldtäkt 2010-2015.

(129 / 130 936) / (333 / 1 956 918) = 5,8.

Icke-västliga invandrarmän är alltså knappt 6 gånger så sannolika som män med danskt ursprung att dömas för våldtäkt i dansk domstol.

Denna blogg har tidigare tagit upp den danska rapporten ”Voldtækt der anmeldes. Del IV: Mændene” som preciserar vilka länder våldtäktsmännen kommer från relaterat till hur många som bor i Danmark. Topprankningen är i fallande ordning Uganda, Somalia, Jordanien,Iran och Libanon, Marocko, Irak, Pakistan och Turkiet.

Mer i ämnet:

Sexualbrott och personrån skjuter i höjden

Fåfängt att mörka invandrares höga brottslighet

*Om länken inte fungerar går det säkert att websöka på rapportens titel: ”Gerningsmænd og gerningssituationer i sager om voldtægt og andre seksualforbrydelser”.

Den moderna feministiska traditionen att plagiera

Året var 2003 och Fi-grundaren och partiledaren Gudrun Schyman anlitades som krönikör i Kristianstadsbladet. Hennes första krönika, som fortfarande finns på nätet, handlade delvis om traditionella könsroller i hemmet. Men läsare hörde av sig och berättade att de hade läst texten förut. Genom det udda dialektala ordet ”popcornbunkarna” gick texten att spåra och hade publicerats flera gånger tidigare, bland annat i tidningen Sveabladet år 2001. Gudrun Schyman sparkades som krönikör.

År 2003 hade tidningen Metro en helt annan feministisk krönikör, vid namn Alexandra Pascalidou. En av hennes krönikor hette ”Hola, det är rätt att blanda språk”, och var en översättning av en kolumn i LA Times två dagar tidigare, berättade tidningen Resumé.

Men Metro behöll henne som krönikör, tills hon åkte dit igen år 2015. Alexandra Pascalidou översatte och småändrade en poetisk text av den turkiske poeten Aziz Nesin och fick texten att framstå som sin egen. Skandalen blev ett faktum och Pascalidou sade upp sig. Metro kommenterade inte varför, skrev Resumé.

En tredje feminist som har blivit ertappad är Fi:s förra ordförande, doktoranden Viktoria Kawesa. Göteborgs universitet förklarade saken så här i september 2017:

”I höstas hölls en genuskonferens vid Linköpings universitet där Victoria Kawesa var en av huvudtalarna. Under Kawesas presentation upptäckte Therese Svensson, doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, att Kawesa använde material från en vetenskaplig artikel som Svensson skrivit, och även den magisteruppsats som artikeln baserades på, utan att citera eller referera till dessa”.

Victoria Kawesa dömdes senare till böter och skadestånd för upphovsrättsbrott, skrev Expressen.

Nu har en fjärde feminist uppmärksammats i riksmedia för misstänkt plagiat. Det är den hårfärgstarka handbollsspelaren och Aftonbladet-kolumnisten Linnéa Claeson (LC) som SR Medierna påstår har kopierat texter i två av sina kolumner från andra ställen.

Det sägs inte rent ut i radioprogrammet, men bloggen Toklandet har tidigare visat på tydliga likheter mellan Claesons kolumn ”Jag vill ha representation – på riktigt” och den amerikanska texten ”I want a dyke for president”.

Radioinslaget i SR Medierna handlar istället främst om den färska kolumnen ”Så tystar nationalismen kvinnorörelsen” som påstås ha allt för stora likheter med en rapport hon refererar till, från organisationen Kvinna till kvinna (KTK), en rapport med titeln ”Så tystas en kvinnorörelse”. Och ett online-verktyg för textjämförelser som jag har använt visar att SR Medierna har en klar poäng. Döm själv av dessa fem exempel.

LC: ”så riskerar framsteg som det har tagit generationer att erövra att gå förlorade”

KTK (s. 15): ”så riskerar framsteg som det har tagit generationer att erövra att gå förlorade”.

LC: ”Samtidigt visar rapporten att EU erbjudit överenskommelser och bistånd till flera av de stater som är inblandade i de mest brutala inskränkningarna mot civilsamhället”.

KTK (s. 13): ”Enligt en studie som Europaparlamentet publicerat har EU, (…)’erbjudit nya överenskommelser och bistånd till flera av de stater som är inblandade i de mest brutala inskränkningarna mot civilsamhället'”.

LC: ”Bidragande till denna utveckling i Sverige är riksdagspartiet Sverigedemokraterna med sin starka nationalism och konservativa familjepolitik med en traditionell syn på könsroller”.

KTK (s. 11): ”Sverigedemokraterna (SD) kom in i Sveriges riksdag 2010 med ett program grundat på en konservativ familjepolitik med en traditionell syn på könsroller”.

LC: ”Tvärtom har flera höga företrädare i partiet uttalat att jämställdhet är något typiskt svenskt som ingår i den svenska kulturen. I den retoriken bortser man från att dagens relativa jämställdhet är ett resultat av politiska processer som ofta initierats och drivits av kvinnorörelsen”.

KTK (s. 11): ”Snarare tvärtom. Enligt flera höga företrädare i partiet är jämställdhet något typiskt svenskt som ingår i den svenska kulturen. I den retoriken bortser man från att dagens relativa jämställdhet är ett resultat av politiska processer som ofta initierats och drivits av kvinnorörelsen”.

LC: ”men ändå för en politik som i praktiken trycker tillbaka reformer som syftar till att utjämna skillnader i kvinnors och mäns livsvillkor och garanterar kvinnors rätt till sin kropp”.

KTK, (s. 11): ”medan partiet i praktisk politik trycker tillbaka reformer som syftar till att utjämna skillnader i kvinnors och mäns livsvillkor och garanterar kvinnors rätt till sin kropp”.

Rapport: Rekrytering till våldsbejakande islamism sker på ungdomsgården

Barnombudsmannen har nyligen släppt en rapport om barn och ungdomar nära våldsbejakande islamism. Det är en intervjustudie som klargör att några gemensamma nämnare för dem som rekryteras är:

 • Oengagerade föräldrar
 • Utanförskap
 • Våld
 • Kriminalitet

Många som blir våldsbejakande islamister är alltså ofta dessförinnan redan kriminella, vilket vi även har sett bland många av dem som har begått terrordåd i Europa.

En annan intressant detalj rapporten skriver om är var rekryteringen sker: ofta på ungdomsgården.

Hur och var rekrytering sker
När barnen pratar om var rekrytering till våldsbejakande
islamistiska grupper sker så nämner några ungdomsgården:
”På ungdomsgården. Så här det är… Alltså, Al-Shabaab, de
anlitar flera personer därifrån. Det är många personer som
åker från ungdomsgården till Al-Shabaab”, säger Kalila. Hen
menar att rekryterarna är just på ungdomsgården av en
anledning: ”För att det finns många såhär ungdomssomalier,
och det är det de vill ha.”

Enligt barnen går det till så att äldre personer som barnen
tror är kunniga imamer kommer till ungdomsgården och
försöker övertyga dem till att ansluta sig:
”Alltså de tar några barn och säger till dem ’vi gör så här
och vi är så här bra’ och försöker hjärntvätta dem till att tro
att de är bra. Och sen går de och krigar med IS istället eller de
där dåliga grupperna. Och det är i alla fall det jag har hört,
att de kommer till såna här fritidsområdet och sen tar… eller
tar, typ hjärntvättar några barn så de kommer med”, berättar
Samar.
Samar nämner att barnen tror att dessa personer är imamer
och när vi frågar vad hen menar förklarar Samar:
”Jag tror inte det, men så här, alltså de försöker klä sig som
de är.”

Så några slutsatser mot bakgrund av rapporten:

 • Begränsa inflödet till Sverige av människor med rötter i islamistnära kulturer.
 • Bekämpa kriminalitet hårdare.
 • Nolltolerans för våld mot barn.
 • Satsningar på fritidsgårdar kan paradoxalt sett skapa rekryteringsplatser för våldsbejakande islamism.

Onödigt att förhala ålderstester

Kortversion: Åldersbedömningssången (”Visdomstand, nyckelben, handled”)

Längre version: Nu kommer ny kritik mot åldersbedömning av ensamkommande asylsökande som påstår att de är barn. Kritiken handlar om den ena av de två använda metoderna: magnetkameraundersökning av knät. Den andra metoden är visdomstandundersökning, som med fördel kan göras med panoramafilm.

Denna metod har väckt kritik, bland annat i SvD, vilket har följts av ramaskri hos ”Refugees Welcome”-politiker och -aktivister.

Magnetkamera knä är nämligen en skakig metod för att bestämma ålder. Varför den metoden antogs var att aktivistiskt lagda läkare som inte var experter på åldersbedömning förordade den som en finfin ny metod. Vill man vara konspiratorisk kan man tro att förslaget kom bara för att det senare skulle kunna kritiseras.

Behöver ålderstesterna då stoppas? Nej, men magnetkamera knä bör omedelbart ersättas av handledsröntgen och eventuellt även datortomografi av nyckelben.

Kort sagt: 1) Visdomstand, 2) handled, 3) nyckelben. En vältestad, erkänd, säker, kombinerad metod som används internationellt och förordas av expertnätverket AGFAD.

Källa till metoden: Schmeling et al. (2016),
Dtsch Arztebl Int., 113(4): 44–50.

SvD nämner själva Schmeling som en kritiker mot dagens svenska metoder.

Läs mer om ”irrfärden” om svenska åldersbedömningar i tidskriften Kvartal.