Sorg för Göteborg

Med en travesti på en låt av Håkan Hellström är det på sin plats att påpeka att centrala Göteborg tyvärr bara blir värre och värre. Denna vackra stad har blivit en stad som jag sedan ett par år tillbaka aktar mig i. Våldet, sexbrotten och knarkaffärerna i köpcentret Nordstan har i dagarna omskrivits av bland andra Expressen (1, 2), brittiska Daily Express, Danmarks Radio och den tjeckiska tidningen Eurodeník. Det handlar om pojkar och unga män med utomeuropeisk invandrarbakgrund, från förorterna, tillståndslösa migranter från Marocko, samt asylsökande från Afrika, Mellanöstern eller Afghanistan.

De kriminella gängen går numera inte att missa i stadens centrum. Kvällstid är det extra riskabelt att vistas där. Göteborgstwittrare som jag har kommunicerat med menar att problemet inte är avgränsat till Nordstan, utan sträcker sig över ett område som täcker Centralstationen, Brunnsparken, Nordstan och trakterna kring Operan. Grovt sett (jag ska ersätta kartan om någon ger mig en bättre) rör det sig om ett sådant här område.

gbg

Enligt min subjektiva uppfattning är Göteborg den svenska stad som har försämrats kraftigast under de senaste två årens samhällsomvandling. Det finns fortfarande stora delar av staden som är opåverkade, men som besökare, vilket jag är då och då, är det ändå svårt att undvika centrum.

Något måste göras, och det snarast. Jag har förstås en uppfattning om vad, men det som först behöver komma till stånd är krisinsikten, även hos dem som regerar landet.

Bloggat: Toklandet

Annonser

Dan Eliasson släppte in ungefär lika många som regeringen vill skicka hem

Riksrevisionen har släppt rapport om hur Polismyndigheten hanterade förra höstens migrantströmmar till Sverige. Ur rapporten:

I september informerade polisregionerna Syd och Väst gränspolissektionen på polisens Nationella operativa avdelningen, Noa, samt den nationella staben för den särskilda händelsen Alma (se mer nedan om Alma) om att de såg ett behov av gränskontroller för att skapa ordning i flödet av migranter. Enligt uppgift var samtliga regionala gränspolissektioner i mitten av september överens om att det fanns ett behov av att återinföra gränskontroller. Även Polismyndighetens nationella operativa ledningsgrupp (NOLG) bedömde i september att ”vi är nära ett läge där polisen bör framföra ett förslag till regeringen avseende gränskontroll, partiell koncentrerad till ett par platser i Sverige – främst Syd”, även om det skulle vara en stor ansträngning på personalnumerären inom polisen.

I slutet av september presenterade Noa:s gränspolissektion tre handlingsalternativ för rikspolischefen; oförändrat läge, ökad inre utlänningskontroll respektive återinförd gränskontroll. I promemorian uppgavs att ett allvarligt hot enligt kodex om Schengengränserna ”torde föreligga” och att gränskontroller troligen var en mer effektiv åtgärd än utökade inre utlänningskontroller. I början av oktober fanns det enligt Noa:s gränspolissektion indikationer från ledningen på att gränskontroller skulle återinföras. Den 21 oktober meddelade dock gränspolissektionen vid Noa polisregionerna att rikspolischefen inte ansåg att läget var sådant att Polismyndigheten kunde besluta om att återinföra gränskontroller. Polismyndigheten gjorde inte heller någon framställan om återinförda gränskontroller till regeringen. Efter detta gick beredskapen för att återupprätta gränskontroller ned. När beslutet sedan fattades av regeringen den 12 november 2015 blev flera berörda överraskade.

Rikspolischef Dan Eliasson hade alltså med stöd från interna underrättelser kunnat föreslå gränskontroll till regeringen redan i september, men han lämnade inte något förslag alls, utan regeringen fattade beslutet den 12 november.

Hur många kom under dessa två månader? Det vet vi inte eftersom vi inte hade gränskontroller, men antalet asylsökande uppgick till cirka 80000. Det kan förstås vara en underskattning av antalet som kom hit, eftersom vissa – marockaner, rumäner och senegaleser exempelvis – som inte ser sig ha en chans att få asyl, kanske inte heller söker asyl.

asyl

Cirka 80000, ja, det är ju ungefär lika många som regeringen vill skicka hem.

Läs mer – Gudmundson i SvD: ”Dan Eliasson stoppade gränskontroller”.

Iotakt: Proffset

Åldersbedömning: Magnetröntgen* har redan nu långa väntetider

Riksmedicinalverket har alltså beslutat att åldersbedömning av asylsökande ska göras med magnetresonanstomografi/magnetkamera (MR) av knä och röntgen av tänder. Läkaren Mattias har en blogg där han kritiserar just MR av följande skäl:

”det är omöjligt att MR-undersöka (tio)tusentals ensamkommande. Det finns en enorm kapacitetsbrist när det gäller MR i Sverige idag, långa väntetider, få scanners och få radiologer. Det finns ännu färre som kan göra åldersbedömning med hjälp av MR, om ens någon (?). Därför måste man först etablera några ”centers of excellence” med certifierad utrustning och personal. Dessa måste utbildas och examineras, vilket kommer att ta minst ett år att genomföra, och man kommer hela tiden att behöva trängas med all annan MR-verksamhet i Sverige, tumörutredningar, MS-patienter, strokepatienter etc, så infrastrukturen kommer inte att vara på plats på flera år (återigen min spekulation).
På så sätt kommer hela åldersbedömningsfrågan i praktiken att läggas i malpåse”.
Tyvärr har jag inte hittat någon rikstäckande väntetidsdatabas för MR, men Landstinget Kronoberg redovisar sina väntetider här. För MR är väntetiden minst 18 veckor och för röntgen av skelett är väntetiden minst 4 veckor. Jag misstänker att det kan ha att göra med att kostnaden för röntgen är betydligt lägre än kostnaden för MR.

Vad händer då när tiotusentals påstått minderåriga ensamkommande asylsökande ska undersökas? Jo, väntetiderna skjuter förstås i höjden. Det är alltså lämpligare att använda röntgen av handled istället för MR av knä för åldersbedömning av två följande skäl:

– Väntetiderna är kortare och den nuvarande kapaciteten i vården är större.

Att tandröntgen ska göras är jag emellertid positiv till. Hursomhelst är det uppenbart att Rättsmedicinalverkets beslut måste följas av motsvarande investeringar i vården så att de föreslagna undersökningarna hinns med. Det borde inte vara omöjligt, eftersom en enda ensamkommande minderårig i runda tal kostar 1 miljon kronor om året. Om några av dem klassas som vuxna borde staten kunna spara mycket, i tillägg till att Sveriges ”pull-faktorer” för asylsökande minskar på sikt.

*Jag har fått påpekat att magnetröntgen är ett missvisande begrepp.

Tänder och magnetröntgen knä – ett litet fall framåt

Rättsmedicinalverket har beslutat att tandundersökning och magnetröntgen av knät ska börja användas som metod för åldersbedömning av ensamkommande. Det kan tyckas smått obegripligt att inte röntgen av handled ersatte magnetröntgen av knä på grund av det starka vetenskapliga stöd som finns bakom det förstnämnda. Men det var antagligen en politisk kompromiss – den barnfetmaexpert och Miljöpartist som har utnämnts som riksledande expert på åldersbedömningar verkar ha magnetröntgen av knä som käpphäst.

Många har reagerat på att ålderstesterna är frivilliga. Men som migrationsminister Morgan Johansson har sagt, så ligger bevisbördan för uppgift om ålder hos den asylsökande. Att inte medverka i ålderstest ska som jag förstår det vara belastande för den som söker asyl som påstått minderårig.

Därför ser jag Rättsmedicinalverkets beslut som ett litet fall framåt.

Bloggat: Äsiktsfacit

Kombinerade metoder är bäst vid åldersbedömning

Mitt förra inlägg handlade om medicinsk åldersbedömning av ensamkommande och ungdomsbrottslingar utan trovärdiga och giltiga ID-handlingar. Kritiken mot tandundersökningar har varit att det är ett för ”trubbigt” instrument för att bedöma ålder. Ändå finns det en undersökning [1] som sammanställer studier om tandundersökningar och visar att de kan fastställa med ca 90% säkerhet om en person är över 18 år eller inte. Denna review täcker många etniciteter och stater.

Kombinerade metoder ger ännu högre säkerhet. Denna studie [2] visar att marockanska individer kan åldersbestämmas säkrare med både handleds- och tandundersökning än om bara tänderna undersöks.

Och denna studie [3] visar att handledsundersökning är säkrare än tandundersökning. Kombinationen är ännu säkrare. Om en handledsundersökning ger 92,5% säkerhet och tandundersökningen 90% säkerhet så ger kombinationen en ca 97,5% säkerhet. Det är betydligt över den nivå som allmänt brukar användas – 95% säkerhet är ganska vedertaget.

Metoderna finns där. Att motståndet mot dem ändå vinner gehör visar att frågan är politisk och inte medicinsk.

[1] Roberts et al., 2015. Länk.

[2] Garamendi et al., 2005. Länk.

[3] Gelbrich et al., 2015. Länk.

Åldersbedömningssången

(Melodi: Huvud, axlar, knä och tå. Kan utföras med rörelser.)

Vet du inte hur gammal du är
Datortomografi är nästan inget besvär
Visa ditt nyckelben och lägg dig ned
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visa ditt nyckelben och lägg dig ned
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Sen är det dags för visdomstandkontroll
En panoramafilm är det som spelar roll
I tandläkarstolen, slå dig ned
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
I tandläkarstolen, slå dig ned
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Handleden undersöks med röntgenmetod
Det gör inte ont, det rinner inget blod
Snart får du ett slutgiltigt besked
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Snart får du ett slutgiltigt besked
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Dessa tre steg är AGFAD:s metodik
Gäller i Tyskland och Österrik*
Världsledande, vältestad och bred
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Världsledande, vältestad och bred
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Sången är inspirerad av: Schmeling et al. (2016)
Dtsch Arztebl Int., 113(4): 44–50.

*Även i några fler europeiska stater.

Bloggat: Toklandet

Till manlighetens försvar

Detta inlägg skulle kunna försvara kvinnligheten eller mänskligheten, men det får någon annan göra. Anledningen till inlägget är inte att män är bättre än kvinnor eller tvärtom, utan för att manligheten, eller maskuliniteten, ständigt kritiseras i svensk offentlig debatt.

Destruktiv maskulinitet ger till exempel 18 300 Google-träffar medan destruktiv manlighet ger 15 600 träffar.

Låt oss börja med att konstatera att manligheten inte är någon social konstruktion, utan en produkt av evolutionen, utmejslad genom årmiljoner för att anpassa människan till överlevnad och fortplantning. Denna studie ger följande skillnader mellan män och kvinnor när det gäller fysisk styrka:

styrka

Män är alltså bättre anpassade än kvinnor för närkamp. Naturen är skoningslös, och under större delen av människans existens har det varit en optimal anpassning att dela upp könsrollerna så att männen har ansvarat för exempelvis närstrid och kvinnorna för exempelvis barnafödande.

Men det är inte bara könsrollerna som evolutionen har mejslat ut. För att klara av de könsspecifika rollerna har även skillnader mellan män och kvinnor utvecklats när det gäller egenskaper och karaktärsdrag. Denna studie tar upp sådana skillnader. Minustecken i tabellen nedan anger ett tvärkulturellt (biologiskt) manligt karaktärsdrag, medan inget minustecken anger ett kvinnligt karaktärsdrag. En eller flera asterisker (*) betyder att skillnaden är signifikant.

karaktarsdrag

Män är alltså exempelvis mer riskbenägna än kvinnor. Det kan yttra sig i att vissa män ägnar mindre tid åt produktion och mer åt att uppfinna nya saker. Denna studie visar att fler än 90% av patenten tas av män.

Ett fåtal av många exempel på manliga uppfinningar genom historien är:

Glödlampan

Fotografiet

Internet

Persondatorn

Penicillinet

Smittkoppsvaccinet

Malariamedicin

Listan kan göras lång. Alla som ser manlighet som övervägande destruktiv borde omedelbart bojkotta alla manliga uppfinningar.

Eller som professorn, filosofen och feministen Camille Paglia fomulerar det:

”Om civilisationen skulle ha lämnats i kvinnliga händer, skulle vi fortfarande bo i gräshyddor”.

 

Medelklassen är välbärgad trots asylinvandring, inte tack vare den.

malmo

Duraid Al-Khamisi har skrivit en märklig kolumn i Expressen där han ondgör sig över att Sveriges asylpolitik har skärpts. Han skriver:

”Jag borde vara förbannad. Skitförbannad. Jag borde gå ut och bränna bilar, skära hål i folks däck och kleta in fönsterrutor med lera. Jag borde stå på torg och demonstrera. Springa runt med plakat och skrika, vråla att vår samtid är korrupt. Förljugen och genomfalsk. Men jag känner inte den ilskan längre. Inte nu i alla fall”.

Duraid har tidigare gjort sig känd som föreläsare för aktivistgruppen Megafonen, där hans bror är ännu mer aktiv. Aktivistgruppen Megafonen tycker synd om förortsbefolkning, är kritisk mot polisen och sympatiserar med stenkastare i problemförorter.

Men det allra märkligaste i artikeln är ändå avslutningen:

”Så här står jag mitt i stan och studerar folk på avstånd. Iakttar skjortor, skor, märkesglasögon. Tänker att medelklassen mår bra. Att den vita medelklassen mår jävligt bra. Att folk visst har pengar och fina bostäder och feta semesterlöner. Och det är tack vare oss”.

”Nu har ni allt ni behöver. Vi gjorde er till miljonärer. Det är på våra axlar ni står. Må mångkulturens goda delikatesser smaka”.

Dessa påståenden innehåller ett par faktafel. Dels är den ”vita medelklassen” i Sverige inte miljonärer. Av Sveriges befolkning är det en minoritet på knappt två miljoner som är miljonärer, om man räknar in skulder.

Sedan är det visserligen sant att Sveriges BNP per person ökar, vilket är normalt i industriländer. Men det är inte så att de delar av Sverige med flest asylinvandrare har bäst ekonomi. Bilden ovan är från ett reportage i Sydsvenskan igår. Malmö har under ett stort asylinvandringsflöde blivit en av Sveriges fattigaste kommuner. Ekonomen Tino Sanandaji har visat en liknande utveckling för asylinvandrarkommunerna Södertälje och Botkyrka.

Nedan är ett diagram från sajten Ekonomifakta som visar Sveriges position bland världens länder med starkast ekonomi. På 1970-talet, när Sverige hade lite asylinvandring, låg Sverige på en fjärdeplats. På senare år har Sverige legat omkring plats nummer 10.

välståndsligan2

Så att den svenska medelklassen har det ganska gott ställt är inte tack vare att asylinvandrare som Duraid Al-Khamisi har kommit hit, utan trots att de har kommit hit.