Kvinnors utsatthet för sexualbrott har fördubblats på fem år

Från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Siffrorna bygger på årliga intervjuer med 12 000 personer i åldrarna 16-79 år.

bra

Annonser

Åldersbedömning: Magnetröntgen* har redan nu långa väntetider

Riksmedicinalverket har alltså beslutat att åldersbedömning av asylsökande ska göras med magnetresonanstomografi/magnetkamera (MR) av knä och röntgen av tänder. Läkaren Mattias har en blogg där han kritiserar just MR av följande skäl:

”det är omöjligt att MR-undersöka (tio)tusentals ensamkommande. Det finns en enorm kapacitetsbrist när det gäller MR i Sverige idag, långa väntetider, få scanners och få radiologer. Det finns ännu färre som kan göra åldersbedömning med hjälp av MR, om ens någon (?). Därför måste man först etablera några ”centers of excellence” med certifierad utrustning och personal. Dessa måste utbildas och examineras, vilket kommer att ta minst ett år att genomföra, och man kommer hela tiden att behöva trängas med all annan MR-verksamhet i Sverige, tumörutredningar, MS-patienter, strokepatienter etc, så infrastrukturen kommer inte att vara på plats på flera år (återigen min spekulation).
På så sätt kommer hela åldersbedömningsfrågan i praktiken att läggas i malpåse”.
Tyvärr har jag inte hittat någon rikstäckande väntetidsdatabas för MR, men Landstinget Kronoberg redovisar sina väntetider här. För MR är väntetiden minst 18 veckor och för röntgen av skelett är väntetiden minst 4 veckor. Jag misstänker att det kan ha att göra med att kostnaden för röntgen är betydligt lägre än kostnaden för MR.

Vad händer då när tiotusentals påstått minderåriga ensamkommande asylsökande ska undersökas? Jo, väntetiderna skjuter förstås i höjden. Det är alltså lämpligare att använda röntgen av handled istället för MR av knä för åldersbedömning av två följande skäl:

– Väntetiderna är kortare och den nuvarande kapaciteten i vården är större.

Att tandröntgen ska göras är jag emellertid positiv till. Hursomhelst är det uppenbart att Rättsmedicinalverkets beslut måste följas av motsvarande investeringar i vården så att de föreslagna undersökningarna hinns med. Det borde inte vara omöjligt, eftersom en enda ensamkommande minderårig i runda tal kostar 1 miljon kronor om året. Om några av dem klassas som vuxna borde staten kunna spara mycket, i tillägg till att Sveriges ”pull-faktorer” för asylsökande minskar på sikt.

*Jag har fått påpekat att magnetröntgen är ett missvisande begrepp.

Tänder och magnetröntgen knä – ett litet fall framåt

Rättsmedicinalverket har beslutat att tandundersökning och magnetröntgen av knät ska börja användas som metod för åldersbedömning av ensamkommande. Det kan tyckas smått obegripligt att inte röntgen av handled ersatte magnetröntgen av knä på grund av det starka vetenskapliga stöd som finns bakom det förstnämnda. Men det var antagligen en politisk kompromiss – den barnfetmaexpert och Miljöpartist som har utnämnts som riksledande expert på åldersbedömningar verkar ha magnetröntgen av knä som käpphäst.

Många har reagerat på att ålderstesterna är frivilliga. Men som migrationsminister Morgan Johansson har sagt, så ligger bevisbördan för uppgift om ålder hos den asylsökande. Att inte medverka i ålderstest ska som jag förstår det vara belastande för den som söker asyl som påstått minderårig.

Därför ser jag Rättsmedicinalverkets beslut som ett litet fall framåt.

Bloggat: Äsiktsfacit

Kombinerade metoder är bäst vid åldersbedömning

Mitt förra inlägg handlade om medicinsk åldersbedömning av ensamkommande och ungdomsbrottslingar utan trovärdiga och giltiga ID-handlingar. Kritiken mot tandundersökningar har varit att det är ett för ”trubbigt” instrument för att bedöma ålder. Ändå finns det en undersökning [1] som sammanställer studier om tandundersökningar och visar att de kan fastställa med ca 90% säkerhet om en person är över 18 år eller inte. Denna review täcker många etniciteter och stater.

Kombinerade metoder ger ännu högre säkerhet. Denna studie [2] visar att marockanska individer kan åldersbestämmas säkrare med både handleds- och tandundersökning än om bara tänderna undersöks.

Och denna studie [3] visar att handledsundersökning är säkrare än tandundersökning. Kombinationen är ännu säkrare. Om en handledsundersökning ger 92,5% säkerhet och tandundersökningen 90% säkerhet så ger kombinationen en ca 97,5% säkerhet. Det är betydligt över den nivå som allmänt brukar användas – 95% säkerhet är ganska vedertaget.

Metoderna finns där. Att motståndet mot dem ändå vinner gehör visar att frågan är politisk och inte medicinsk.

[1] Roberts et al., 2015. Länk.

[2] Garamendi et al., 2005. Länk.

[3] Gelbrich et al., 2015. Länk.

Åldersbedömningssången

(Melodi: Huvud, axlar, knä och tå. Kan utföras med rörelser.)

Vet du inte hur gammal du är
Datortomografi är nästan inget besvär
Visa ditt nyckelben och lägg dig ned
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visa ditt nyckelben och lägg dig ned
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Sen är det dags för visdomstandkontroll
En panoramafilm är det som spelar roll
I tandläkarstolen, slå dig ned
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
I tandläkarstolen, slå dig ned
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Handleden undersöks med röntgenmetod
Det gör inte ont, det rinner inget blod
Snart får du ett slutgiltigt besked
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Snart får du ett slutgiltigt besked
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Dessa tre steg är AGFAD:s metodik
Gäller i Tyskland och Österrik*
Världsledande, vältestad och bred
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)
Världsledande, vältestad och bred
Visdomstand, nyckelben, handled (å handled)

Sången är inspirerad av: Schmeling et al. (2016)
Dtsch Arztebl Int., 113(4): 44–50.

*Även i några fler europeiska stater.

Bloggat: Toklandet

Till manlighetens försvar

Detta inlägg skulle kunna försvara kvinnligheten eller mänskligheten, men det får någon annan göra. Anledningen till inlägget är inte att män är bättre än kvinnor eller tvärtom, utan för att manligheten, eller maskuliniteten, ständigt kritiseras i svensk offentlig debatt.

Destruktiv maskulinitet ger till exempel 18 300 Google-träffar medan destruktiv manlighet ger 15 600 träffar.

Låt oss börja med att konstatera att manligheten inte är någon social konstruktion, utan en produkt av evolutionen, utmejslad genom årmiljoner för att anpassa människan till överlevnad och fortplantning. Denna studie ger följande skillnader mellan män och kvinnor när det gäller fysisk styrka:

styrka

Män är alltså bättre anpassade än kvinnor för närkamp. Naturen är skoningslös, och under större delen av människans existens har det varit en optimal anpassning att dela upp könsrollerna så att männen har ansvarat för exempelvis närstrid och kvinnorna för exempelvis barnafödande.

Men det är inte bara könsrollerna som evolutionen har mejslat ut. För att klara av de könsspecifika rollerna har även skillnader mellan män och kvinnor utvecklats när det gäller egenskaper och karaktärsdrag. Denna studie tar upp sådana skillnader. Minustecken i tabellen nedan anger ett tvärkulturellt (biologiskt) manligt karaktärsdrag, medan inget minustecken anger ett kvinnligt karaktärsdrag. En eller flera asterisker (*) betyder att skillnaden är signifikant.

karaktarsdrag

Män är alltså exempelvis mer riskbenägna än kvinnor. Det kan yttra sig i att vissa män ägnar mindre tid åt produktion och mer åt att uppfinna nya saker. Denna studie visar att fler än 90% av patenten tas av män.

Ett fåtal av många exempel på manliga uppfinningar genom historien är:

Glödlampan

Fotografiet

Internet

Persondatorn

Penicillinet

Smittkoppsvaccinet

Malariamedicin

Listan kan göras lång. Alla som ser manlighet som övervägande destruktiv borde omedelbart bojkotta alla manliga uppfinningar.

Eller som professorn, filosofen och feministen Camille Paglia fomulerar det:

”Om civilisationen skulle ha lämnats i kvinnliga händer, skulle vi fortfarande bo i gräshyddor”.

 

Medelklassen är välbärgad trots asylinvandring, inte tack vare den.

malmo

Duraid Al-Khamisi har skrivit en märklig kolumn i Expressen där han ondgör sig över att Sveriges asylpolitik har skärpts. Han skriver:

”Jag borde vara förbannad. Skitförbannad. Jag borde gå ut och bränna bilar, skära hål i folks däck och kleta in fönsterrutor med lera. Jag borde stå på torg och demonstrera. Springa runt med plakat och skrika, vråla att vår samtid är korrupt. Förljugen och genomfalsk. Men jag känner inte den ilskan längre. Inte nu i alla fall”.

Duraid har tidigare gjort sig känd som föreläsare för aktivistgruppen Megafonen, där hans bror är ännu mer aktiv. Aktivistgruppen Megafonen tycker synd om förortsbefolkning, är kritisk mot polisen och sympatiserar med stenkastare i problemförorter.

Men det allra märkligaste i artikeln är ändå avslutningen:

”Så här står jag mitt i stan och studerar folk på avstånd. Iakttar skjortor, skor, märkesglasögon. Tänker att medelklassen mår bra. Att den vita medelklassen mår jävligt bra. Att folk visst har pengar och fina bostäder och feta semesterlöner. Och det är tack vare oss”.

”Nu har ni allt ni behöver. Vi gjorde er till miljonärer. Det är på våra axlar ni står. Må mångkulturens goda delikatesser smaka”.

Dessa påståenden innehåller ett par faktafel. Dels är den ”vita medelklassen” i Sverige inte miljonärer. Av Sveriges befolkning är det en minoritet på knappt två miljoner som är miljonärer, om man räknar in skulder.

Sedan är det visserligen sant att Sveriges BNP per person ökar, vilket är normalt i industriländer. Men det är inte så att de delar av Sverige med flest asylinvandrare har bäst ekonomi. Bilden ovan är från ett reportage i Sydsvenskan igår. Malmö har under ett stort asylinvandringsflöde blivit en av Sveriges fattigaste kommuner. Ekonomen Tino Sanandaji har visat en liknande utveckling för asylinvandrarkommunerna Södertälje och Botkyrka.

Nedan är ett diagram från sajten Ekonomifakta som visar Sveriges position bland världens länder med starkast ekonomi. På 1970-talet, när Sverige hade lite asylinvandring, låg Sverige på en fjärdeplats. På senare år har Sverige legat omkring plats nummer 10.

välståndsligan2

Så att den svenska medelklassen har det ganska gott ställt är inte tack vare att asylinvandrare som Duraid Al-Khamisi har kommit hit, utan trots att de har kommit hit.

Tyckonomerna, Brexit och BNP-förändringen

BNP

Grafen här ovanför visar Eurozonens ekonomiska utveckling (köpkraftskorrigerad BNP/capita) jämfört med alla EU-länders. Data från Eurostat. Eurozonen består av rikare länder än EU-snittet, men skillnaden har krympt något över tid. De EU-länder som står utanför Eurozonen har haft en bättre ekonomisk utveckling än euro-länderna.

Detta talar tvärt emot de domedagsprofetior vi fick inför EMU-omröstningen 2003. EMU skulle få BNP att växa, hette det. Utan EMU skulle vi bli fattiga. På samma sätt lät det 1994 när Sverige skulle folkomrösta om EU. Utan EU blir BNP lägre, hette det. Tyvärr kan jag inte backa upp detta med riktiga citat, men alla som läste tidningar inför omröstningarna 1994 och 2003 håller nog med om den beskrivningen.

I går röstade Storbritannien för att utträda ur EU. Brexit-sidan vann. Redan hör vi samma domedagsprofetior från tyckonomerna. ”Nu väntar ett BNP-ras”, lyder en rubrik i Dagens Industri, men artikelskribenten skriver faktiskt också:

De ekonomiska effekterna av britternas historiska EU-omröstning på lång sikt beror på vad de närmaste årens förhandlingar leder fram till. Forskning från Internationella valutafonden, IMF, visar att det tar decennier innan ändrade handelsmönster helt slår igenom på ett lands inkomster. Och på så pass lång sikt är det också mycket annat som spelar in när det gäller tillväxt och handel, såsom konkurrenskraft och demografi.

Manchester Evening News skriver att Storbritanniens BNP förväntas sjunka och att en lågkonjunktur hotar. Men Financial Times skriver att ekonomerna är oeniga om hur BNP kommer att påverkas. Börserna och den brittiska valutan har fallit, men det är oklart hur det påverkar brittisk BNP i längden.

Vi som minns tidigare folkomröstningar sitter lugnt i båten och vet av tidigare erfarenhet att tyckonomernas utfall är väntade och att ingen egentligen vet hur Storbritanniens eller övriga EU-länders BNP kommer att påverkas av Brexit.

I morgon blir Sverige lite mindre attraktivt att söka asyl i

asylartiklar

Bildkollage från Tobbes mediablogg.

I morgon förväntas en stor majoritet av Riksdagen rösta igenom en samling av förslag som kommer att göra Sverige lite mindre attraktivt att söka asyl i. Riksdagens hemsida skriver:

Sverige ska tillfälligt införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas och försörjningskraven skärpas. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det förslaget från regeringen. Samtidigt vill utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om urvalet av så kallade kvotflyktingar.

Det kommer att bli demonstration mot omröstningens förväntade resultat utanför Riksdagen. Idag kraftsamlar medierna med artiklar som kritiserar förslagssamlingen med anklagelser, brösttoner och snyfthistorier. Det spelar ingen roll. Sveriges tid med öppna dörrar för asylinvandrare är förbi, åtminstone för detta årtionde. Det är ingen allmän mänsklig rättighet att bo i just Sverige. Jag hör till dem som tror att lösningarna inte är tillfälliga, utan kommer att permanentas. Vilket jag välkomnar, och hoppas på fler snara beslut i denna nyligen inslagna riktning.

Vi behöver inte mer religiös fundamentalism, fler terrorister, fler gruppvåldtäkter, fler gängkriminella, fler utanförskapsområden, fler personrån, fler balkongflygningar och andra hedersmord, fler analfabeter, fler socialbidragstagare, fler brottsbelastade asylboenden, större skattefinansierade statsanslag till Migrationsverket, eller mer sexuellt ofredande i simhallar och på festivaler. Utan mindre och färre. Ett avgörande steg för att uppnå det är att åtgärda asylinflödet och de så kallade ”pull-faktorerna” som gör att asylsökare åker till just Sverige av alla länder.